Fosterhjem

Har du rom for et barn som trenger å bli sett?

Alle barn fortjener å bli sett. Derfor trenger vi oppmerksomme voksne som bryr seg. Vi må alle åpne øynene, være en trygg voksen og gjøre en liten innsats for å forsikre oss om at barn i nærmiljøet vårt har det bra.

Kontaktlærer Hilde skjønte raskt at eleven hennes Gard trengte et trygt sted å bo. Her kan du lese deres historie.  

Informasjon om og til fosterhjem knyttet til pandemien

 

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene

Kurs og informasjonsmøter

Finn kurs og informasjonsmøter som avholdes av fosterhjemstjenesten