Hjelp barnet til å forstå verden rundt seg

I Forstå

Visste du at barnet ditt lærer mye ved å gjøre helt hverdagslige ting sammen med deg? Når du setter ord på det som skjer her og nå, og forklarer og setter det i sammenheng, hjelper du barnet til å forstå verden rundt seg.

Når du gir mening til det dere ser og opplever, hjelper du barnet til å sette opplevelsen inn i en sammenheng. Dette er nyttig for barnets språkutvikling, forståelse av omverdenen og det som skjer.

Når du forklarer

  • hjelper du barnet til å få oversikt i tilværelsen
  • gjør du hverdagen tryggere og mer forutsigbar
  • stimulerer du tankeutviklingen hos barnet

Forklaringer er bra for utvikling i alle aldre

Babyer utvikler seg blant annet gjennom å bli snakket med. Mange foreldre snakker mye med babyen helt fra hun er nyfødt. Selv om babyen ikke direkte forstår hva som blir sagt, er dette positivt for den videre læringsprosessen. Barnet hører lyder, språklig rytme, toneleie, og ser forskjellig ansiktsmimikk, selv om de i starten ikke forstår ordenes konkrete betydning.

Har du tenkt på at det å fantasere, undre seg litt og leke sammen kan være koselig både for barnet og den voksne? Fantasi og lek er bra på mange måter, blant annet for barnets språkutvikling. Det kan gi barnet nye ord og tanker som også kan bidra til å stimulere kreativiteten.

Skap felles fokus

For at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av det du setter ord på, beskriver og viser hvordan fungerer, må du og barnet rette oppmerksomheten mot det samme. Barn er ulike i hvor lenge de klarer å ha oppmerksomheten rettet mot noe. Som regel har barn kortere utholdenhet enn voksne.

Det å ha felles fokus, og å holde oppmerksomhet, er noe du gradvis kan hjelpe barnet med å øve på. For de aller minste vil det å «se» og peke på en ting i et par sekunder, samtidig som du setter ord på det dere har felles fokus på, øve barnet på å koble ting og ord: «fugl», «traktor», «banan». Barnet lærer å ha oppmerksomheten rettet mot noe sammen med en annen.

Forklaringer til de minste barna

Har du et lite barn, pleier du kanskje å sette ord på ting og forklare når dere spiser middag, leker sammen eller når barnet skal legge seg?

Vi starter gjerne med å beskrive det som skjer her og nå, og så fortsetter vi med å sammenligne og sette i sammenheng. For eksempel:

  • Vil du ha litt gulrot? Den smaker annerledes nå som den er kokt, kjenner du det?

I denne situasjonen kunne du også satt opplevelsen inn i en større sammenheng ved å fortelle hvordan gulrøtter gror.

  • Nå er det leggetid. Da tar vi på pysjen og pusser tenner, akkurat sånn som vi gjorde i går.

Her kunne det vært naturlig å utdype ved å minne om hvorfor vi pusser tenner.

Grip anledningen i hverdagen!

I hverdagen er det utallige anledninger til slike utdypinger. For å fortsette litt på scenariet over så kan du kanskje ta barnet med neste gang du skal lage middag? Dere kan snakke sammen om hva dere gjør, hva de ulike ingrediensene heter og hvordan de smaker. Underveis kan du kanskje, avhengig av barnets engasjement, forklare hvordan ingrediensene henger sammen med andre ting som barnet har et forhold til. Melken kommer for eksempel fra kua, og brukes både som drikke og i sausen.

Husk at ikke alt dere gjør sammen trenger å handle om læring. Det kan også være fint å bare glede seg sammen. Du trenger heller ikke å rette på barnet hver gang det sier noe du mener er feil. Stadige korrigeringer kan forstyrre en hyggelig stund.

Illustrasjonsbilde

Forklaringer til de eldre barna

Etter hvert opplever foreldrene at barnet trenger forklaringer også på mer kompliserte ting. Barn er i stadig utvikling, så utfordringen for foreldre vil hele tiden være å forsøke å tilpasse forklaringen slik at barna kan forstå dem.

Du kan også vurdere å av og til spørre barna hva de tror før du begynner å forklare – på den måten kan du lettere se hva barnet trenger av informasjon fra deg for å forstå sammenhengene.

Foreldre kan forsøke å forklare ved å si ting som for eksempel:

  • Flyktningene kommer hit fordi det har blitt farlig i landet de kommer fra.
  • Mormor er veldig syk, derfor er hun på sykehuset nå. Husker du sist du var syk, da var vi hos legen og du fikk medisin. Av og til er man så syk at man ikke kan bo hjemme hos seg selv, da kan man bo på sykehuset. Der passer legene på deg, og du får mat og medisiner sånn at du kan bli frisk.

Du kan utforske barnets forestillinger om det som har skjedd, og forklare mer hvis du oppdager at barnet har misforstått noe.

Forklaringer til tenåringen

Selv om nesten all tenkelig informasjon er tilgjengelig på nett, trenger tenåringen fremdeles hjelp av deg til for å sortere og vurdere informasjonen han kommer over. Det kan gi deg mulighet til å utforske hans verden, og gi utgangspunkt for fine diskusjoner og samtaler.

Et eksempel kan være å hjelpe tenåringen til å utvide perspektivene sine, for eksempel ved å sammenlikne egen situasjon med andre sosiale lag i samfunnet, eller forhold i andre kulturer eller land.

Det å utforske alternative forklaringer og meninger sammen, og å ta ulike perspektiv, kan være en fin øvelse dersom ungdommen er svært bastant i sin måte å tolke ting på.

Det kan være nyttig å tenke at du ikke nødvendigvis skal fortelle, eller direkte lære, ungdommen hvordan ting er. Gjennom en samtale eller opplevelser kan du hjelpe ungdommen til å se at verden kanskje er mer kompleks enn han foreløpig har oppdaget.

God dialog med tenåringen

Det er lettere å få til en god samtale hvis du møter samtalepartneren din med respekt, og snakker med og ikke til henne. En tenåring har også behov for trygge rammer og grenser, og balansegangen mellom å innby til en åpen dialog og samtidig formidle en trygg og tydelig grense, kan naturlig nok være utfordrende for mange foreldre.

Hvordan ville du gått frem hvis

  • tenåringen din har blitt påvirket av noen med høyreekstreme holdninger? Hvordan unngår du å støte ham fra deg?
  • ungdommen din har fått en kjæreste som du ser ikke er bra for ham? Hvordan kan du ordlegge deg slik at han ikke bare blir sint og kjenner seg krenket?

Illustrasjonsbilde

Kan det være ganger når dere snakker sammen at tenåringen er mer oppdatert på temaet enn deg? Kanskje har det er kommet ny kunnskap på feltet som han har fanget opp på skole eller internett?

Slik kan du skape fortrolige øyeblikk.

Barn er ulike

Barns individuelle forskjeller gjør at de trenger forklaringer på ulike måter, og de kan være åpne for samtaler i veldig ulik grad. Noen snakker fritt og åpent med foreldrene sine gjennom hele ungdomstiden, mens andre har større behov for å holde tanker, følelser og erfaringer for seg selv. Det kan være utfordrende når barnet blir ungdom, og kanskje opplever du at du ikke lenger kjenner ungdommen din så godt lenger.

Ungdommen din trenger å vite at du er der for ham eller henne, selv om det kanskje ikke alltid føles sånn. 

Dere skal flytte, og det er tydelig at barnet ditt ikke helt forstår hva som skjer. Når du forsøker å forklare, sier barnet bare at hun ikke vil flytte, og at det er helt fint her dere bor nå. Hva sier du?

Hva oppnår du?

Her tar du utgangspunkt i barnets liv og prøver å sette deg inn hvordan situasjonen oppleves for akkurat henne.Det at du tar deg tid til dette bidrar til at barnet kan føle seg sett og hørt, selv om flyttingen naturligvis allerede er bestemt og kommer til å gjennomføres.

Ved å forklare flytteprosessen og hva som kommer til å skje, skaper du trygghet og forståelse rundt noe som føles litt utrygt for barnet.

Hva oppnår du?

Her anerkjenner du barnets opplevelse av å ikke forstå og ikke ha lyst til å flytte, og du normaliserer det ved å formidle at du kan kjenne på noe av det samme selv. Samtidig sier du noe om det du tenker kan bli bedre ved å flytte slik at barnet kanskje forstår mer av bakgrunnen for hvorfor det likevel skal skje. Av og til kan sammenhenger voksne opplever som innlysende, ikke nødvendigvis være så opplagte for barn, og dine forklaringer kan skape mer opplevelse av mening og trygghet for barnet.

Barnet ditt sier han ikke kan holde foredrag for klassen. Han sier han ikke har lyst i det hele tatt, og vil være hjemme fra skolen.

Hva oppnår du?

Her trygger du barnet på at det han føler er normalt, og at følelsen ikke betyr at han ikke kommer til å få det til, eller ikke bør forsøke.Det er ikke sikkert at barnet selv forstår hva det er som gir ham opplevelsen av at han «ikke kan» eller «ikke vil» holde foredrag foran klassen.

Du formidler at det han føler mest sannsynlig er «å grue seg», som kan handle om at vi tenker at noe er skummelt, selv om det kanskje ikke er så farlig. Dette kan være til god hjelp neste gang han opplever noe lignende. Her er det altså mye fokus på å utvide barnets forståelse av følelsesopplevelser og hva de kan bety.

Hva oppnår du?

Her tar du en praktisk vinkling og forsøker å kartlegge hva barnet opplever som hindringer, og du tilbyr barnet noen fine teknikker for å takle det han gruer seg til. Du avfeier ham ikke med et enkelt «det går så bra, det klarer du fint», men du foreslår konkrete måter å forberede seg på. På denne måten utforsker du hans opplevelse, du trygger ham, samtidig som du gir ham mulighet til å forberede seg godt. Du sier også at det er en øvelsessak, og implisitt sier du at det ikke er noen forventning om at det skal være «perfekt» i morgen. Her er det altså mye fokus på å utvide barnets forståelse av hvordan han kan håndtere følelsene sine.

Tenåringssønnen din har fått høre at familien til bestekameraten hans skal flytte, men tror ikke kameraten vet det ennå. Han er veldig usikker på hva han skal gjøre, og kommer til deg for å få råd. Hva sier du til ham?

Hva oppnår du?

Her gir du ham det du mener er et godt råd, og en forklaring på hvorfor du mener det er et godt råd. Gjennom dette bidrar du til å utvide hans forståelse av situasjonen. Kan hende vil han spørre «hvorfor», eller være uenig med deg. Det kan i så fall være et godt utgangspunkt for en videre dialog.

Hva oppnår du?

Her velger du en åpen inngangsvinkling, der du ikke har bestemt deg for hva som er riktig eller galt. Du hjelper ungdommen å tenke over hva som er fordelene og ulempene ved ulike valg, og dere kommer frem til et svar i fellesskap. Gjennom refleksjonene kan du bidra til en større forståelse for aspekter ved dilemmaet ungdommen kanskje ikke har tenkt på før.

Bli kjent med følelsene

Når du forklarer og utdyper mer for barnet, hjelper du henne til bedre å forstå følelsene og tankene som kan ligge bak både hennes egen og andres atferd og valg. Dette gjør det lettere å se en sak fra flere sider, og ta andres perspektiv senere.

Ved å hjelpe barnet til å forstå sammenhengen mellom det hun gjør, hvorfor hun gjør som hun gjør, og følelsene hun kjenner, vil hun forstå både seg selv og andre bedre. 

Slik hjelper du barnet å takle vanskelige følelser

Vanskelige temaer

Det er ikke alle temaer som er like enkle å snakke om. Problemer i parforholdet, alvorlig sykdom eller andre ting som er sammensatte og kompliserte, kan det være lite fristende å dele med et barn. Vi voksne kan av og til tenke at det er ting barnet ikke har godt av å tenke på eller vite noe om. Vi tenker at det kan skremme dem ytterligere hvis vi snakker mer om det.

Det er viktig å se an situasjonen og barnet, men dersom vi ikke forsøker å forklare hva som skjer, vil barnet ofte plukke opp at noe er i gjære, og skape seg sin egen forklaring. Fantasiforklaringene til barnet tar ofte utgangspunkt i dem selv, og kan trigge mer skremmende tanker enn selve sannheten.

Ved å forsøke å forklare og gi mening også til vanskelige ting som skjer, kan du  hjelpe barnet med å sette opplevelsen inn i en sammenheng, slik at den føles mer håndterbar. Her er det viktig å tilpasse forklaringen til det enkelte barnet, slik at det blir forståelig for ham.

Si det som det er

Uansett hvor små barna er, er det viktig at det vi forklarer dem om de vanskelige temaene er sant. Forklaringene kan gjerne gjøres litt forenklet for de minste barna, og heller bygges ut etter hvert som barnet blir eldre.

Prøv å bruke ord barnet ditt kan forstå, og forklar så godt du kan. Selv små barn kan forstå veldig mye, hvis vi tilpasser forklaringen til alderen og utviklingen deres.

Barn forstår ofte at det er "noe", men ikke alltid hva. Hvis vi voksne holder tilbake vesentlig informasjon, kan det føles ubehagelig og utrygt.

Du ville kanskje kjent noe lignende dersom du fikk vite at det blir nedskjæringer på jobben, og lederen din ikke ville fortelle deg noe utover det?