Juster deg etter barnet ditt

I Følelser

Ønsker du å forstå mer om hvorfor barnet ditt reagerer eller føler som det gjør? For å få til det, må vi ofte forsøke å se litt bak det barnet holder på med.

Når du er oppmerksom på, eller justerer deg til, barnets tanker og følelser, vil han i større grad føle seg sett og forstått. Barnet opplever å få være med og påvirke det som skjer. Opplevelse av påvirkning er godt for barnas selvfølelse. Samtidig er det viktig å påpeke at det å oppleve å ha påvirkning ikke først og fremst handler om å få bestemme.

Lytt og ta på alvor

Tenk deg at du kommer hjem etter en ordentlig fæl dag på jobb, og bare vil fortelle kjæresten din om alt som har gått galt. Når du er ferdig med å fortelle, sier kjæresten Er det så farlig da?, eller: Det høres ut som du taklet dette helt feil. Hvordan ville du følt deg?

Sjansen er stor for at det er akkurat slik barnet føler seg når du ikke har tid, ork eller lyst til å høre etter og ta henne og hennes perspektiv på alvor. Hva kan skje når du tar barnets perspektiv?

Hvordan får du barnet ditt til å føle seg betydningsfullt?

Det kan for eksempel være at du lytter godt, spør hva han tenker om forskjellige ting, eller utforsker og tar følelsene han uttrykker på alvor. Når du svarer på barnets utspill og er interessert, bidrar du til at han utvikler positive følelser om seg selv. At du er interessert og virkelig forsøker å forstå hva barnet forsøker å formidle eller er opptatt av, er det viktigste for at barnet skal føle seg betydningsfullt. Når barn føler seg betydningsfulle, øker ofte deres tro seg selv og sine evner til å gjøre forskjellige ting.

Det er en verdifull opplevelse å kunne påvirke, finne nye løsninger og tenke kreativt, fremfor å bare vente på initiativ fra omverden.

Å gi barnet mulighet til å påvirke betyr ikke at han alltid skal få viljen sin.

Kommunikasjon med babyen

Barn kommuniserer med foreldrene sine på ulike måter helt fra de blir født. Gjennom gråt, kroppsspråk, ansiktsuttrykk, handlinger og ord, er målet en reaksjon eller et svar fra deg. Hvis andre overser oss når vi forsøker å si noe, blir vi usikre og kanskje nervøse. Motsatt føler vi oss betydningsfulle når andre tar til seg det vi sier. Dette gjelder også for spedbarn.

Gjennom å lete etter spedbarnets måter å kommunisere med deg på, og ved å gi respons på dette, viser du at du ser og hører forsøket hennes på å få oppmerksomheten din, og at du forsøker å gjette deg til hva hun forsøker å kommunisere. Dette gir henne en opplevelse av å bli sett og hørt, og at hun har påvirkningkraft i verden. Bygging av barnets selvfølelse starter med andre ord allerede her. Slik kan du bli enda bedre kjent med barnet ditt.

Hør barnets forslag

Å få følge egne idéer og påfunn er viktig for barnets utvikling. Klarer du å bli med på det barnet ditt foreslår, uten å "overkjøre" ideene med dine egne meninger?

Du kan for eksempel bli med på det lille barnets fantasilek, la barnet komme med forslag til helgens aktiviteter, eller høre tenåringens resonnement om noe, uten at du avbryter, eller realitetsorienterer. Å "høre ut" barnet på denne måten, betyr ikke at hun skal styre deg og dine valg. At både du og barnet kan fokusere på det samme og lytte til hverandres innspill, er nyttig for å få til en god kommunikasjon.

Barnet vil gjerne leke med deg en lørdag formiddag. Du foreslår at dere kan tegne eller male sammen, men hun vil mye heller leke en fantasilek som du ikke skjønner noe særlig av. Hva gjør du?

 

Hva oppnår du?

Her gjør du et helhjertet forsøk på å sette deg inn i hennes verden, uten å bestemme for mye over hva eller hvordan det skal lekes.

Lek er en situasjon der du som voksen kan overlate styringen til barnet. Dette er viktig for barnet, fordi hun opplever hun er viktig og har påvirkning. Samtidig får du en fin mulighet til å bli bedre kjent med barnet ditt og det hun er opptatt av.

Hva oppnår du?

Her viser du barnet at du har forstått hva hun vil, samtidig som du forklarer hvorfor hun må vente. Foreldre kan ofte ikke gjøre det som barnet har lyst til med en gang.

Ved å si at du synes det hørtes gøy ut, formidler du at du setter pris på barnets initiativ, selv om du ikke kan leke med en gang. Lek er viktig for barn, og barnet kjenner seg verdsatt når du blir med.

Niåringen vil gjerne være oppe en halvtime lenger på kvelden. Hun argumenterer med at hun uansett ikke får sove før senere og at hun aldri er trøtt om morgenen - noe som for så vidt stemmer.

Hva oppnår du?

Her foreslår du en løsning der barnet føler seg hørt og får behovet sitt møtt. Du er ikke redd for å ta barnet med på råd, og ta en felles vurdering senere.

Dette gir barnet en opplevelse av at du forstår at hun er i utvikling, og at det hun selv legger merke til om seg selv er noe du tar med i din vurdering. Det gir en opplevelse av å ha påvirkning, men uten at hun får bestemme «alt» selv.

Hva oppnår du?

Her ser du an situasjonen og barnet. Du vurderer at barnet ikke klarer å si tydelig hva hun har behov for, men din gjetting gjør at du tilbyr oppmerksomhet og kos. Du gjør et unntak fra leggetidsregelen fordi du mener det er hensiktsmessig i denne situasjonen.

Her justerer du deg etter det du tror barnet har behov for, og gir barnet en opplevelse av å ha betydning.

Familien er på storbyferie. Tenåringen vil heller dra på shopping, fremfor å bli med på museet dere har planlagt å besøke.

Hva oppnår du?

Selv om du selv kanskje blir litt skuffet, er sjansene er gode for tenåringen din både setter pris på at du gir henne rom for hennes egne interesser, og at hun ser hvor mye du jobber for å gjøre turen hyggelig for alle. Hun opplever også at du har tillit til henne som en ansvarsfull person.

Hva oppnår du?

Selv om det kan være frustrerende for tenåringen å gå glipp av noe som er viktig der og da, er det også nyttig å kunne sette egne ønsker til side for å glede andre eller for å tilpasse seg fellesskapet. På museet får dere en fin mulighet til en felles opplevelse å se tilbake på.

Kanskje du kan la jenta styre litt hva dere skal se på museet? Selv om det er du som til syvende og sist tar avgjørelsen, er det lettere for henne å være positiv når hun føler hun har vært med på å bestemme. Kanskje hun kan få gjennomslag for et ønske en av de andre feriedagene?

Hva kan barnet ditt få lov til å bestemme?

  • Kan det lille barnet få være med å bestemme: Hva dere skal ha til middag, eller hvilke klær han skal ha på seg?
  • Kan det større barnet få være med å bestemme: Når rommet skal ryddes, eller hva dere skal gjøre i helgen?
  • Kan tenåringen få være med på å bestemme: Hvor dere skal på ferie i sommer, eller når hun må legge seg for å få nok søvn?

Å la barna få være med å påvirke noe av det som skjer hjemme hos dere, er én måte for foreldrene å vise at barna er viktige i familien, og at deres behov tas med i betraktningen. Hvor mye klarer barnet selv?

Selv om de voksne til syvende og sist bestemmer, kan det i mange tilfeller være fint å sørge for at barn føler seg hørt før vi tar avgjørelser som berører dem.

Illustrasjonsbilde

Forklar når du ikke har tid

Det er ikke alltid vi har tid når barnet vil leke eller prate. Hvis barnet ditt gjerne vil spille spill akkurat i det pastaen koker over, føles det bedre for henne om du sier du gjerne vil spille etter middag, fremfor kun å si du ikke har tid. Eller: Jeg skjønner at du har lyst til å spille spill, og jeg syns også det hadde vært veldig koselig, men akkurat i dag går det ikke.

Ved å vise interesse for det barnet vil gjøre eller snakke om, følge med på hva hun liker å gjøre og legge merke til hva hun uttrykker med kroppsspråket sitt, øker sjansen for at hun vil føle seg sett, hørt og forstått.

En dag du har tid, kan du kanskje komme barnet i forkjøpet spørre om hun vil spille spill med deg?

Ta på alvor

Det barnets hode er fullt av, trenger ikke nødvendigvis oppleves som like stort og viktig for deg. Det kan være lett å le bort eller undervurdere opplevelser eller følelser som er store for barna. Du kan vite at det er noe som går over, og vil se ut som en filleting om noen år. For barnet kan det være første gang og ganske dramatisk.

En 13-åring kommer hjem med kjærlighetssorg. Blir han møtt med humring og forsikringer om at havet er fullt av fisk, eller klarer du å lytte, trøste og ta ham på alvor?

Videre lesing