Se verden gjennom barnets øyne

Vil du forstå barnet ditt bedre? Da må du sette deg inn hvordan verden ser ut fra barnets perspektiv.

Hva påvirker barnet ditt og får det til å gjøre som det gjør? Ved å se verden gjennom barnets øyne, vil du også gi barnet ditt en opplevelse av å være verdifull og viktig. 

Allerede før det lille barnet lærer å snakke, er det viktig at foreldrene forsøker å forstå den lille. Hva prøver babyen å si med kroppsspråket eller gråten sin? Hvordan er det å være dette barnet, eller denne tenåringen akkurat nå? Når barnet ditt opplever å bli forstått og hørt av dere som foreldre, lærer det også å forstå seg selv og verden rundt seg.

Illustrasjonsbilde

Hva ligger bak handlingen?

Det er lett å misforstå barnet hvis vi bare tolker utfra hva han gjør, uten å forsøke å forstå hva han tenker og føler. Det er mye som kan ligge bak når et lite barn kaster skjeen sin i gulvet:

 • Prøver han å finne ut hvor langt det er ned til gulvet?
 • Prøver han å si at han er mett?
 • Ønsker han en reaksjon fra deg?
 • Synes han at det gir en fin lyd når skjeen treffer gulvet?

På akkurat samme måte kan det være mange grunner som ligger bak når skolebarnet ditt ikke vil gjøre leksene sine, eller tenåringen smeller med døren:

 • Er hun frustrert over vanskelige lekser?
 • Har hun opplevd noe hun ikke forstår?
 • Har hun kranglet med bestevenninnen?
 • Vil hun at du skal komme og spørre hva som er i veien?

Når du skal prøve å finne ut hva som ligger bak det barnet ditt gjør, kan det være oppklarende hvis du prøver å se litt bak selve handlingen. I tillegg til å se og høre det barnet sier og gjør, kan du ta med det du vet om barnets reaksjonsmønster, situasjonen dere er i, og hva som har skjedd tidligere.

For deg som er tenåringsforelder, kan det være ganske utfordrende å sette seg inn i hvordan verden ser ut fra tenåringens ståsted. Men ofte kan ting som gruppepress, lojalitet til venner eller forventningspress, påvirke både tanker, følelser og handlinger hos tenåringen.

Vær en detektiv på barnets opplevelse

Barn vet ikke alltid selv hvorfor de gjør som de gjør. Derfor kan vi ikke alltid forvente at barnet kan svare på dette. Som foreldre må vi av og til gjette oss til bakgrunnen for barnets oppførsel. Som med all gjetting gjelder det å samtidig ikke være for rask til å trekke bastante konklusjoner om hva som ligger bak barnets oppførsel. Hva barnet tenker, mener og føler – eller hvorfor det gjør som det gjør, kan det være ganske annerledes enn det vi tror. Det kan være greit å utforske litt.

Har du opplevd hvor fortvilende og frustrerende det kan være å bli misforstått, som når noen tillegger deg motiver du ikke har, eller avskriver deg som sur når du egentlig er lei deg?

For å forstå hva som foregår, kan det være til god hjelp å se mest mulig av sammenhengen barnet ditt er i:

 • Hva opplever barnet mitt nå?
 • Hva kan være grunnene til at barnet mitt gjør som det gjør nå?
 • Hva er med på å påvirke barnet mitt akkurat nå?
 • Hvis du var i samme situasjon, hva ville vært til hjelp for deg?

Illustrasjonsbilde

Utfordrende å se barnets perspektiv

Det kan være utfordrende å ha en åpen, utforskende samtale og ha forståelse for barnets perspektiv. Det lille barnet som insisterer på å gjøre ting i en bestemt rekkefølge, eller stritter i mot ”alt” du foreslår, kan være en prøvelse.

Når barna blir eldre, kan terrenget være litt ukjent for deg som er forelder, og du er kanskje litt bekymret i tillegg. Eksempler på krevende situasjoner kan være:

 • Skolebarnet som vil dokumentere hele livet sitt på Instagram
 • Tenåringen som har fått ”feil” venner
 • Barnet som vil spille voldelige dataspill fordi ”alle andre gjør det”
 • Tenåringen som har fått sin første kjæreste, og foreldrene lurer på om de har sex
 • Når foreldrene mistenker at ungdommen har begynt å drikke alkohol

Slik skaper du en god dialog

I situasjoner som skissert over kommer du ofte lenger ved å være utforskende og stille spørsmål som fremmer refleksjon, fremfor å vifte med pekefingeren. Kanskje kan det være til hjelp om du tenker at målet med samtalen er å gi tenåringen noen nye perspektiver, som at det er lurt å være litt forsiktig med alkohol eller å bruke prevensjon, fremfor å trumfe gjennom din mening.

Skal du virkelig sette deg i barnets sted, må du ha et åpent sinn, og prøve å forstå. Har du eldre barn, vil du antageligvis oppleve at du ikke alltid er enig i det barnet sier. Forsøk likevel å legge din egen overbevisning og motargumenter til side, i hvert fall for en stund. Når du stiller åpne spørsmål - som: Hva tenker du om det?, Hvordan kom du frem til det?, Kan du prøve å forklare meg?, vil barnet automatisk reflektere over sine egne meninger, og dermed få en større bevissthet rundt sine egne tanker og handlinger.

Når vi legger bort tanken på at en av oss skal ”vinne” diskusjonen, øker sjansene for å komme i dialog.

Hvilke forventninger har du til barnet ditt?

Å se verden fra akkurat ditt barns ståsted er altså viktig for å forstå, hjelpe og støtte barnet på en god måte. En del av å ta barnets perspektiv er også å ha realistiske forventninger til hva barnet ditt kan forstå og forholde seg til. Da kan du kommunisere på en riktig måte. Ting som spiller inn på hvordan vi reagerer, kan være alt fra om vi har sovet og spist nok, til hvor trygge eller opplagte vi føler oss.

Tenk deg selv: Har du sovet dårlig og hoppet over lunsjen en dag, er det kanskje ikke det beste tidspunktet å få beskjed om at sjefen din ikke er fornøyd med noe du har levert?

Klarer du å tilpasse forventingene dine til barnets dagsform og det som ellers skjer i livet hennes?

Videre lesing