Din egen barndom preger både hva slags livssyn du har, og måten du oppdrar barnet ditt på.

Alle foreldre har mer eller mindre bevisste tanker om hva de mener er viktig for å være gode foreldre. Disse verdiene bygger ofte på en oppfatning om hva vi tenker at barn har behov for. Verdiene påvirker hvordan du oppfatter barnet ditt, hvordan du behandler barnet og hvordan du er som forelder.

Bli klar over egne verdier

Verdiene våre henger også ofte sammen med hvilke egenskaper vi tenker at er viktige hos barn. En voksen som tenker at barnet må lære seg å være pliktoppfyllende og høflig, legger kanskje vekt på at barnets skal takke for maten, sitte pent og hjelpe til på ulike måter. En voksen som vil oppmuntre barnet til å bli selvstendig og frittenkende, vil kanskje heller la det spise når barnet selv er sulten, la det få sitte slik det vil, og lese en bok hvis det har lyst. Les mer om hvordan våre egne opplevelser og erfaringer kan påvirke tanker og følelser. 

Hvilke verdier vi har, varierer fra person til person, fra familie til familie, fra bygd til by, fra land til land og fra kultur til kultur.

Hva tenker du er viktige egenskaper å støtte opp om hos barnet ditt? Å være pliktoppfyllende, selvstendig, kritisk, lydhør, aktiv, sosial, fokusert eller noe annet?

Illustrasjonsbilde

Hvordan spiser dere middag i din familie? Sitter alle ved bordet til alle har spist ferdig, takker dere for maten og bærer ut tallerkenen selv? Leser dere ved bordet? Er det ok å ta telefonen hvis den ringer? Bestemmer de voksne alltid menyen, er det barna, eller er hele familien involvert i valget? Her finnes det ingen fasit.

Uansett hvordan det er hjemme hos dere, er det ofte de voksnes verdier som ligger til grunn for middagsrutiner og andre situasjoner som preger hverdagen.

Hvorfor er det viktig forstå barnets perspektiv?

Hva slags forelder ønsker du å være?

Noen av oss har et veldig bevisst forhold til hva slags mamma eller pappa vi vil være for barna våre, mens andre styrer mer etter magefølelsen. Ofte henger oppfatningene våre og måten vi gjør ting på, sammen med det vi har med oss hjemmefra. Dette gjelder både om det er noe du vil videreføre, noe du vil unngå, eller noe du savnet hos dine egne foreldre.

Det kan være både nyttig og interessant å tenke gjennom hva slags ”ideal” du har for foreldrerollen. Hvordan ser det ut i forhold til dine egne foreldre, og deres foreldre igjen? Samfunnsmessig har måten vi oppdrar barn på i Norge, endret seg mye de siste generasjonene. Før gjaldt det i større grad å lære barna å innordne seg samfunnet. I dag verdsettes selvstendighet og det å gjøre egne valg i større grad. Denne typen verdier kan variere mye mellom kulturer.

Har du tenkt over hvordan du ønsker barnet ditt skal huske deg som forelder, når han blir voksen? Selvstendig, ærlig, vennlig, empatisk, rolig? Hvordan preger dine ønsker måten dere er sammen på i dag?

Plasserer du barnet i bås?

Verdiene dine påvirker hvordan du ser på barn generelt og ditt barn spesielt. Hvordan du ser på barnet, påvirker igjen måten du møter barnet ditt på i ulike situasjoner.

Vi voksne kan være raske til å sette hverandre i bås og gi hverandre merkelapper. Han er så sjenert, sukker vi kanskje om en kollega, mens en annen får stempel som en ordentlig skravlebøtte. Men ofte er vi både sjenerte, utadvendte, rolige, aktive, bestemte og ubesluttsomme – i ulike situasjoner og sammen med ulike personer.

Et annet viktig poeng er at både barn og voksne utvikler seg, slik at en beskrivelse som kanskje stemte for en stund siden, ikke alltid passer like godt en stund senere. Det gjør at vi stadig trenger å utforske hverandre og være litt nysgjerrige, ikke minst når det gjelder våre egne barn.

Prøv dette:

Ser dere de samme sidene ved barnet?

Beskriv barnet ditt med tre ord. Bruk de ordene du mener kjennetegner barnet best.

Be en som kjenner barnet ditt godt, for eksempel en lærer, fotballtreneren eller en av besteforeldrene, om å gjøre det samme. Hvor like eller ulike er ordene dere kommer frem til?

Hvorfor skal du prøve dette? Hvorfor skal du prøve dette?

Vi har alle en tendens til å gi hverandre merkelapper, og henge oss litt opp i karaktertrekk hos hverandre. Men vi oppfører oss gjerne ganske forskjellige i ulike situasjoner, avhengig av hvem vi er sammen og hvordan vi føler oss. Et barn som er viltert og temperamentsfullt på hjemmebane, kan være rolig og tilbakeholden i nye situasjoner. Ved å se hvordan du oppfatter barnet ditt opp mot andres oppfatninger, kan du kanskje oppdage andre og nye sider ved barnet ditt? 

Du påvirker hvordan barnet oppfatter seg selv

Måten du tolker barnet ditt på og snakker med det på, vil bety noe for hvordan barnet oppfatter seg selv. Hvis du stadig beskriver barnet ditt som omtenksom og snill mot andre, vil barnet etterhvert tenke det om seg selv også.

Illustrasjonsbilde

Positive eller negative egenskaper?

Hvis vi har litt negative assosiasjoner til hverandre, kan det være en fin øvelse og finne en annen beskrivelse av det vi oppfattet som negativt. For eksempel: er datteren din "sta", eller kan du heller tenke på henne som "utholdende"? Er hun «masete» – eller er hun «nysgjerrig på å forstå»?

Er hun "klengete" – eller er hun bare usikker, trøtt, sliten, eller har hun bare et forståelig behov for oppmerksomheten din, etter å ha vært borte fra deg hele dagen?

Merker du hvordan de ulike måtene å beskrive en egenskap på, kan gi helt forskjellige assosiasjoner til personen som blir beskrevet?

Prøv dette:

Se barnet i et nytt lys

Beskriv barnet ditt med tre ord, gjerne karaktertrekk du synes er litt utfordrende. Klarer du nå å finne et annet, mer positivt motstykke til ordene du har funnet?

Noen eksempler på motstykker kan være: Sta/utholdende, klengete/utrygg, bråkete/ energisk, masete/nysgjerrig, villstyring/uredd.

Hvorfor skal du prøve dette? Hvorfor skal du prøve dette?

Hvordan du oppfatter barnet påvirker både oppførselen din, barnets oppførsel og barnets tanker om seg selv. Når du forsøker å se den mer positive siden av barnets oppførsel og karaktertrekk, kan det påvirke forholdet mellom dere positivt. Nyere forskning viser at god kommunikasjon mellom barn og foreldre har stor betydning for barnets utvikling.

Ved å bli mer bevisst hvordan det du oppfatter som ”negative” egenskaper også har en positiv side, kan du åpne opp for å oppfatte andre på en mer positiv måte. 

Verken voksne eller barn liker å bli satt i bås, eller at andre låser seg i beskrivelsen av hvordan vi er. Du kan sikkert være både veldig energisk og veldig passiv i løpet av én dag, uten at du er noen av delene. Du kan ha et aktivt barn, men det kan også hende at barnet bare er veldig aktivt akkurat nå. Tenk bare på hvor ulikt barnet ditt kan beskrives av for eksempel deg selv, barnehagen og besteforeldrene.

Ros barnet ditt på en måte som når igjennom

Ulike verdier hos foreldrene

Det du mener er viktige verdier i foreldrerollen og ellers i livet, er ikke nødvendigvis det samme som det partneren din mener. Vi trenger heller ikke være enige i ett og alt, men det kan være lurt å samsnakke litt med partneren. Forsøke å forstå hvor den andre kommer fra, og hvilke verdier han eller hun har med seg fra sin oppvekst.

Hva synes du det er viktig at dere som foreldre er enige om? Hva synes du det er ok at dere er uenige om?

Videre lesing

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere.

Du og barnet ditt

Du leser 1 av 6 artikler under dette temaet.

Publisert 17. juni 2016.
Oppdatert 18. september 2018.