Målet med meklingen er å bistå foreldrene med å utforme avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær, som er til barnets beste. Dere kan få til sammen 7 timer mekling.

Møteplikt 

Den første timen er obligatorisk. Det betyr at dere har plikt til å møte. Dere må gjennomføre hele timen for at møteplikten skal være oppfylt.

Hvis en av dere er forhindret fra å møte, må dere kontakte mekleren eller familievernkontoret så raskt som mulig. Mekleren tar stilling til om dere har gyldig grunn for å få utsatt timen.

Foreldre skal møte sammen og samtidig til meklingstimene. Har dere svært lang reisevei, er det mulig å søke om telefonmekling.

I helt spesielle tilfeller, for eksempel i saker med alvorlig vold, er det mulig å søke om separat mekling, slik at dere møter på hvert deres tidspunkt.

Det er mekler som tar stilling til søknad om telefonmekling og separat mekling.

Hvor skal dere til mekling?

  • Er dere ektefeller eller samboere, skal dere mekle på det stedet dere sist bodde sammen.
  • Vurderer dere å bringe en sak inn for domstolene, skal dere mekle på det stedet barnet bor.
  • Er dere enige om det, kan dere velge å mekle et annet sted. 

Alle familievernkontorer tilbyr mekling. I tillegg finnes det eksterne meklere.

Meklingsattest

Etter den obligatoriske meklingstimen, får dere en meklingsattest. Attesten dokumenterer at dere har gjennomført meklingstimen. Meklingsattesten er nødvendig for:

  • ektefeller som skal søke om separasjon
  • samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd
  • foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

Publisert 19. april 2016.
Oppdatert 31. mai 2016.