Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd. Det samme gjelder foreldre som vurderer å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolen.

Målet med meklingen er å hjelpe dere med å utforme avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær, som er til barnets beste.

Dere kan få tilbud om inntil 7 timer mekling, hvor den første timen er obligatorisk. Tilbudet er gratis, og du kan selv bestille time.

Det er viktig å bruke nok tid for å finne gode løsninger for barna. Antall meklingstimer vil derfor variere. Hvor mange meklingstimer dere trenger avtaler dere i samråd med mekler.

Som foreldre har dere ansvar for å finne frem til gode bostedsløsninger som skaper trygge og forutsigbare rammer for barna. Meklers oppgave er å hjelpe dere med dette og bistå dere med å skape godt samarbeid og løse eventuelle konflikter.

Innholdet og temaene i meklingstimene tilpasser vi deres behov.

Det er viktig at også barna får mulighet til å snakke om sine ønsker og behov og hvordan de har det. Familievernkontoret anbefaler at dere snakker med mekler om dette, og at dere tar med barna til mekling.

Alle meklere er fagpersoner med særskilt opplæring i familiemekling. Meklerne har god kunnskap om barn og foreldrenes situasjon og utfordringer når foreldre ikke bor sammen.

Publisert 19. april 2016.
Oppdatert 02. juni 2016.