Avtalen om foreldresamarbeid skal regulere samarbeidet deres om felles barn når dere ikke bor sammen.

Avtalen må omfatte foreldreansvar, fast bosted og samvær og den praktiske tidsordningen. Den bør også omfatte ferieordninger og annet dere har blitt enige om.

En skriftlig avtale er viktig for å skape trygge og forutsigbare rammer for barn og foreldre, og for å huske hva dere har blitt enige om. Den bidrar derfor til å unngå senere konflikter.

Foreldre har ansvar for at avtalen utvikler seg i takt med at barna vokser. De fleste må derfor endre avtalen etter hvert som barna blir eldre. Det samme gjelder dersom barnas og/eller foreldrenes livssituasjon forandrer seg.

Det er viktig at barna blir hørt og får uttale seg før dere gjør endringer i avtalen. Alle endringer bør være skriftlige for å unngå misforståelser.

Publisert 19. april 2016.
Oppdatert 02. juni 2016.