Vårt kontor dekker kommunene på Nordmøre. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

Bestill time: 466 17 480
Telefon:
466 17 480 (NB vi kan IKKE motta SMS på dette nummeret)
Telefontider:
08.15 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Epost:
familievernkontoret.kristiansund@bufetat.no
Åpningstider:
08:00 - 15:30
Ring meg

Vi har utekontor i Surnadal ca. en dag per måned. Vi låner lokaler i det gamle bankbygget der PPT og barnevernet holder til. Kun forhåndsavtaler. Avtaler gjøres via kontoret i Kristiansund på telefon 466 17 480, men det er ikke anledning til å bestille meklingstime ved utekontoret.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost. Vi tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd.

Alle henvendelser til kontoret går via vår konsulent i ekspedisjonen. Hos oss er det tilsatt to psykologspesialister og tre sosionomer med minimum fem års videreutdanning. Alle terapeutene har videreutdanning i familieterapi.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Ventetid og informasjon om familievernet