Godt samliv er et samlivskurs for førstegangsforeldre. Familievernkontor tilbyr kursholdere og opplæring for kursledere i Godt samliv. 

Kursene skjer i regi av Bufdir. Det er en politisk målsetning at alle førstegangsforeldre skal få tilbud om gratis samlivskurs. Vi tilbyr denne opplæringen for at kommunene og øvrige kursarrangører skal kunne bidra til å nå målsetningen sammen. 

Et godkjent kurs forutsetter at kursledere er sertifisert i den nye reviderte utgaven av «Godt samliv».

Til deg som skal holde kurs i Godt Samliv

Bufdir har revidert parkurset Godt Samliv spesifikt rettet mot førstegangsforeldre og er ansvarlig for innholdet.

Målet med kurset er å styrke parforholdet ved å gi kunnskap og konkrete råd til hva som skaper gode og varige samliv. 

Kurset arrangeres fortrinnsvis i løpet av andre trimester av svangerskapet. Kurset varer 8 timer fordelt på flere samlinger.

Godt samliv er delt inn i fire kursdeler:

1. Vårt parforhold: Fra par til familie
2. Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
3. Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
4. Den store forandringen fra par til familie

 

Se også Parheftet til Godt samliv

Søknad om tilskuddsmidler

Det kan søkes om tilskudd til å holde samlivskurs for førstegangsforeldre.

Familievernkontorer, helsestasjoner, kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og andre som har målsetting om å støtte opp om par som blir foreldre for første gang kan søke om tilskuddsmidler. I 2020 kan det sendes inn søknad så snart kurs er planlagt og det er tilgang på opplærte kursledere i revidert utgave av samlivskurset Godt samliv.

Søknad sendes gjennom søknadsportalen til Bufdir