Hvis barnet trenger hjelp etter samlivsbrudd

Dersom barnet har sterke reaksjoner på et samlivsbrudd – og på en slik måte at det går ut over hverdagen over tid, er det mulig for dere som foreldre å søke hjelp til barnet. 

Familievernkontoret tilbyr behandling og rådgivning til foreldre og barn som opplever vansker, konflikter eller kriser knyttet til samlivsbrudd.

Les mer om samtaletilbud til barn hos familievernkontoret

Tilbudet er gratis, og du kan henvende deg til familievernkontoret uten henvisning. Familievernet prioriterer saker som har betydning for barn.

Hvis barnet er under 16 år, må begge foreldrene samtykke til at barnet kan motta samtaletilbudet.

Andre som kan hjelpe

Du kan også kontakte skolehelsetjenesten og fastlegen som kan informere om eller henvise til andre hjelpetilbud.

Mer om ulike hjelpetilbud på Foreldrehverdag.no

 

Finn familievernkontor