Hvordan fortelle barnet om bruddet?

Før dere forteller barna om bruddet, er det er viktig at dere snakker sammen og tar stilling til hva dere skal si og hvordan dere vil gjennomføre samtalen.

Mange barn vil huske den dagen de fikk vite at foreldrene skal gå fra hverandre resten av livet. De fleste foreldre gruer seg til denne samtalen. Derfor er det viktig å være godt forberedt.

Når skal vi gjennomføre samtalen?

Barn trenger en forklaring når de merker at noe endrer seg i familien. De har behov for å vite hva som vil skje framover. Derfor er det en fordel at så mye som mulig av det praktiske er avklart.

Selve samtalen bør finne sted når familien har god tid.

Hvem skal være til stede?

Vanligvis er det best at dere forteller om bruddet sammen og at søsken er til stede samtidig.

Fortell om bruddet sammen.

Hva skal vi si til barna?

Barn trenger en begrunnelse for bruddet. Bli enige om hvilken forklaring dere vil gi, og prøv og holde dere til den. Avtal gjerne på forhånd hvem som sier hva.

En del foreldre forklarer barna at mamma og pappa ikke er kjærester lenger. Andre forklaringer er at vi krangler så mye, at vi er for forskjellige og/eller at vi tror vi får det bedre om vi bor hver for oss.

Selv om dere kanskje ikke er enige om bruddet, er det viktig at dere ikke involverer barna i konflikten ved for eksempel å snakke negativt om eller skylde på hverandre.

Barn tåler at foreldre viser følelser, men det er viktig at det er dere som foreldre som tar ansvar for å håndtere situasjonen.

Hva kan vi si om familiens nye hverdag?

Det skaper trygghet for barn å få vite så mye som mulig om hva som vil skje framover, for eksempel hvor dere skal bo eller hvem som skal ha eventuelle kjæledyr. Samtidig er det viktig at dere er lydhøre for tilbakemeldinger fra barna før dere tar beslutninger om saker som angår dem.

Vær forberedt på at dere kan få spørsmål dere ikke kan svare på eller er enige om. Det er helt greit å si at dere ikke kan svare akkurat nå.

Skal vi informere andre?

Det er lurt å informere skolen, barnehagen og eventuelt andre som barnet har mye kontakt med. Fortell barnet hvem dere har gitt informasjon til.

Si gjerne ifra til læreren, men ikke til alle elevene.