Tid:
16 november 2021 12:00 - 18 januar 2022 13:30
Sted:
Stavanger
Adresse:
Bergelandsgata 13

«Familievernkontoret i Sør-Rogaland, avdeling Stavanger, vil fra midten november 2021, arrangere kurs for foreldre som har barn i fosterhjem eller institusjon.

EFST-foreldreveiledningsgruppe er et gruppetilbud for foreldre som ikke har omsorgen for barna sine. Dette uavhengig av når omsorgsovertakelsen skjedde Det å miste omsorgen for et barn er forbundet med sterke følelser, hverdagen er endret og rollen som samværsforelder kan oppleves som utfordrende for mange foreldre.

 

Innhold i gruppen

EFST står for Emotion Focused Skills Training eller emosjonsfokusert foreldreveiledning.

Målsettingen med gruppetilbudet er at foreldrene skal bedre forstå sine egne følelser og behov, bearbeide egne vonde følelser knyttet til å ha mistet omsorgen for sine barn, og dermed mestre å møte og validere barnas følelser og behov på en god måte. Dette er med på å bevisstgjøre hvordan foreldrenes emosjoner og følelser kan virke inn på samspillet med barna deres.

Barnet er ikke fysisk tilstede, men vi øver på hvordan foreldrene kan møte barnet sitt igjennom å forestille seg at barnet er tilstede igjennom «tom stol».

Sammen med gruppelederne får foreldrene (maks 6 personer) trent seg på foreldreferdigheter sammen med andre som er i en tilsvarende situasjon samt øve seg på å ta imot og gi tilbakemeldinger til andre.

 

Følgende tider er satt av

  • Tirsdag 16.11.21: kl 12-15.30 (kurs)
  • Tirsdag 23.11.21: kl 12-15.30 (kurs)
  • Tirsdag 30.11.21: kl 12-13.30 (gruppetreninger)
  • Tirsdag 07.12.21 kl 12-13.30
  • Tirsdag 14.12.21 kl 12-13.30
  • Tirsdag 04.01.22 kl 12-13.30
  • Tirsdag 11.01.22 kl 12-13.30
  • Tirsdag 18.01.22 kl 12-13.30

Vi ønsker å ha en avklaringssamtale før oppstart. Vi kan tilby en individuell oppfølging inntil gruppestart. 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller henvendelser til familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no eller telefon 51538150»

Påmelding til gruppesamling

Obligatoriske felter er merket med *.