Tid:
30 september 2021 14:00 - 25 november 2021 16:00
Sted:
Bergen
Adresse:
Slottsgaten 3
Kursdager:
 • 30.september 
 • 7.oktober 
 • 14.oktober
 • 21.oktober 
 • 28.oktober  
 • 04.november 
 • 25.november

Bjørgvin Familiekontor er i gang med forberedelser til en foreldregruppe for foreldre som har mistet omsorgen for barn. 

Vi har hatt forsamtaler med de som så langt har meldt seg interessert i å delta i gruppen.  

Tema for foreldregruppa

 • Hvem er jeg? 
 • Veiskillet 
 • Møte med barnevernet 
 • Samarbeid med barnevernet 
 • Hverdagsstresset 
 • Evaluering. Avslutning. Hva videre ?  

Vi møtes 7 torsdager fra 14.00 til 16.00.

Gruppeledere 

 • Mwamini Ali Sivertsen, tlf. 96948881
 • Iren Haugen, tlf. 40402526 
 • Gunnar Martinsen, tlf. 48867912 

Mer informasjon

Ønsker du å melde din interesse, eller har du andre spørsmål, ta kontakt via telefon til Iren Haugen.