Tid:
01 oktober 2021 12:30 - 10 desember 2021 14:00
Sted:
Bergen
Adresse:
Bergen og omland familiekontor, Solheimsgaten 13, inngang B (Motorhallen) 
Kursdager:
 • 17.september 
 • 1.oktober 
 • 15.oktober 
 • 29.oktober 
 • 12.november 
 • 26.november
 • 10.desember

 

Bergen og omland familiekontor er i gang med forberedelser til en foreldregruppe for foreldre som har mistet omsorgen for barn. 

Vi har hatt forsamtaler med de som så langt har meldt seg interessert i å delta i gruppen.  

Tema for foreldregruppa

 • Hvem er jeg ? 
 • Veiskillet 
 • Møte med barnevernet 
 •  Samarbeid med barnevernet 
 • Hverdagsstresset 
 • Evaluering. Avslutning. Hva videre ?  

Vi møtes 7 fredager fra 12.30 til 14.oo.

Gruppeledere 

Michael Gunnarsson, tlf. 46619067 
Kari Botnedal, tlf. 46615645 

Mer informasjon

Ønsker du å melde din interesse, eller har du andre spørsmål, ta kontakt via telefon til en av gruppelederne.