Tid:
06 oktober 2021 09:00 - 07 oktober 2021 16:00
Sted:
Haugesund
Adresse:
Lille Maritim, Åsbygata 3

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan bli sint, stille, engstelig, deprimert, utagerende, skamfullt eller på ulike vis utfordre grensene foreldrene ønsker å sette. Foreldrene kan igjen bli sinte, fortvilet, bekymret for fremtiden, føle avsky overfor barnets atferd eller bli overdrevent ettergivende eller strenge. Vi kan bli dårlige utgaver av oss selv og mislike oss selv som forelder. Uansett hvilket mønster deres familie er i, kan man gjøre noe med det. Vi vet at alle foreldre vil, og vi tror alle kan.

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen.

Disse ferdighetene er

  1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?
  2. Grensetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?
  3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?
  4. Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. 

Kursholdere

  • Bergny Myge
  • Heidi Susort

Ønsker du å vite mer?

Om du vil vite mer eller ønsker å delta, send en SMS til 479 70 052 eller ring til familievernkontoret i Haugesund; 52 70 08 20.

Kursdager

  • Onsdag 6. oktober kl. 09-16
  • Torsdag 7. oktober kl. 09-16