Tid:
03 desember 2021 09:00 - 04 desember 2021 16:00
Sted:
Stavanger
Adresse:
Familievernkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 13
Kursdager:

Fredag 3. desember kl. 09.00- 15:30

Lørdag 4. desember kl 10.00 - 16:00

Et grunnkurs i å ta vare på parforholdet når en eller begge har ADHD

Å leve i et parforhold hvor noen har ADHD kan være både fantastisk givende og ekstremt utfordrende. Særlig utfordrendekan det bli hvis de to i paret ikke har en grunnleggende forståelse av hvordan en voksen ADHD-hjerne fungerer og hvilken innvirkning ADHD kan ha på parforhold og familieliv. Mange par opplever at de blir fanget i konfliktmønstre og roller ingen av dem trives med, basert på at begge misforstår og feiltolker intensjonene bak og årsakene til den andres væremåter. Maksimalt antall deltakere er 6 par.

Hovedtemaer i kurset:

  • ADHD-effekten på parforholdet
  • Hvordan gode og varige parforhold blir til
  • Hvordan kjenne igjen og komme ut av typiske parkonfliktmønstre
  • Sex og ADHD
  • Å leve med varige forskjeller


Kurset er utviklet av Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington.

Kursholdere

Line Madsen og Asle Hamre

Pris

1500 kr. pr. par, dekker kursmateriell og lett servering.

Påmelding

Obligatoriske felter er merket med *.