Tid:
29 september 2021 16:00 - 30 november 2021 18:00
Sted:
Finnsnes
Adresse:
Bygården, Hans Karolius vei 6, 4. etasje
Kursdager:

Kurset har åtte møter, hvor hvert møte varer i to timer. 

  • Oppstart er onsdag 29. september, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 5. oktober, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 12. oktober, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 26. oktober, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 9. november, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 16. november, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 23. november, klokken 16:00 – 18:00
  • Tirsdag 30. november, klokken 16:00 – 18:00

Kursoppstart er avhengig av minst fem påmeldte. Foreldre er velkomne sammen eller hver for seg.

Dette er et gratis tilbud til vanlige foreldre som vil styrke samspillet med barna sine. Alle foreldre kan iblant møte på utfordringer som de er usikre på hvordan de best skal håndtere.

Å være forelder kan være det beste i livet. Barneoppdragelse kan også være blant de mest utfordrende oppgavene vi kan ha. Alle foreldre kan møte situasjoner som de er usikre på hvordan de best skal handtere. Målet med kurset er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Vi gir ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

OM ICDP

ICDP (International Child Development Program) er et enkelt samspillsfremmende og forebyggende program. Programmet er utviklet for å støtte de voksne i å fremme den psykososiale utviklingen hos barn og unge.

Kurset består av foredragsbiter satt sammen med samtale i gruppe. Egne erfaringer underveis i kurset vektlegges, og en får anledning til å prøve ut ny kunnskap. Et viktig mål for kurslederne er at kursgruppen blir en trygg arena for å dele positive og negative erfaringer på ulike temaer som omhandler samspill med barna sine. 

Har du spørsmål til oss?

Kursledere er terapeut Lill Anita Varvik og Rikki Martin Langnes. Kurset er gratis, og holdes i familievernkontorets lokaler Finnsnes. 

Påmelding til oss via skjema nedenfor eller via e-post familievernkontoret.finnsnes@bufetat.no. Oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse. Lurer du på noe, kontakt oss på e-post eller telefon 466 15 630.

 

Påmelding til foreldreveiledningskurs ICDP

Obligatoriske felter er merket med *.