Tid:
29 oktober 2021 19:00 - 31 oktober 2021 13:00
Sted:
Thon Hotel Alta
Adresse:
Labyrinten 6, 9510 Alta

Kurset gir foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne mulighet for å prioritere parforholdet i en travel hverdag.

Hensikten med kursene er at de skal stimulere til samliv preget av god kommunikasjon og konflikthåndtering, samarbeid og gjensidig respekt og forståelse for hverandre i en utfordrende hverdag. Det er også et mål at kursene skal forebygge samlivsbrudd.

Helgekursene avholdes på hotell, og er ment som et avbrekk i en travel hverdag. Kurset har ikke fokus på barnet, men på de voksne i samlivet. Vi vil også gi noe tid til hvile og rekreasjon, samt romslige pauser i løpet av kursopplegget.

Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj.

Hvem kan delta?

Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne fra hele landet.

Her kan du lese om tilbakemeldinger fra et tidligere kurs. 

Innhold

«Hva med oss?» bygger på erfaringer fra par som er foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset har også elementer fra det forskningsbaserte samlivskurset PREP og tar opp følgende temaer:

  • Vårt behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn
  • Parforholdet
  • Følelser og kommunikasjon
  • Livet med et spesielt barn
  • Å være nær hverandre
  • Reparasjoner i samlivet
  • Hvordan får vi tid og plass til alle i familien?
  • Dele glede, mening og håp

Mer om innholdet i kurset.

Pris

Kr 1.000,- i egenandel per par. Dette inkluderer kurs og hotellopphold med fullpensjon. Reiseutgifter betales av kursdeltakerne selv.

Påmelding

Du kan melde deg på fortløpende. Kursledere er Anne Karin Arvola og Liv Salen. 

Påmelding til kurs - Hva med oss?

Obligatoriske felter er merket med *.

Kontaktinformasjon for kurset

Harstad og Narvik familievernkontor på telefon 466 15 650, eller på e-post til regionansvarlig Jenny Kristiansen, jennyovedie.kristiansen@bufetat.no.