Oversikt over kurs og gruppeveiledning hos familievernet

Samlivskurs, sinnemestringskurs, kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

På dette familievernkontoret tilbyr vi også:

  • Foreldreveiledningskurs - Circle of Security - Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen, skal bidra til og gi oss som foreldre verktøy til bedre å forstår hvilke behov barn har og hvilke signaler de gir, og hva vi kan gjøre for bedre å imøtekomme disse behovene.
  • Samtaletilbud til barn: Noen ganger har barn behov for å snakke med andre enn foreldrene om ting som er vanskelig. I forbindelse med mekling skal barn høres. Kontakt ditt lokale familievernkontor for mer informasjon.
  • Godt samliv - kurs for førstegangsforeldre - Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.
  • Samlivskurs for par - Bufferkurs - Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.
  • Kurs for foreldre med barn med spesielle behov - Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.
  • Er du fratatt omsorgen for barnet ditt? - Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Dette kan være alt fra hverdagsproblemer til
    samlivsbrudd og omsorgsovertakelser. I familievernet arbeider det blant annet familieterapeuter, psykologer og sosionomer.

     

Publisert 06. mars 2015.
Oppdatert 14. desember 2017.