Det er mange ting i eit forhold som kan være vanskeleg i perioder. Nokre gongar er alt låst fast.

Om du og partneren din slit og treng nokon å prate med, kan familievernkontoret hjelpe.

Her møter de profesjonelle fagfolk med lang erfaring som kan hjelpe dykk å finne ut kva de treng, og kva for tilbod som finnast.

Mange søker hjelp om desse temaene:

  • ønske om å jobbe med forholdet
  • kommunikasjonsvanskar
  • seksuelle problem
  • krangling, utroskap, sjalusi
  • brot og foreldresamarbeid
  • mine og dine barn
  • truslar, vald eller rus
  • uro for barn

Ingen fasit

Vi hjelper par i mange situasjonar. Ingen par eller problem er like. Det er du, eller de saman, som vurderer når de treng nokon å snakke med. Nokre gongar er det lite som skal til for å endre på ting, andre gonger kan det ta tid. På familievernkontoret kan du få hjelp til å finne ut kva slags tilbod som passar i akkurat dykkar situasjon.

Ta kontakt med familievernkontoret de ønskjer å gå til, så hjelper vi dykk med å finne løysingar.

Tilbod til de som vil jobbe med parforholdet:

  • Samtaler mellom dykk og ein terapeut
  • Kurs saman med andre par - sjå kursoversikt