Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til utleieboliger gir kommunene mulighet til å skaffe utleieboliger av god kvalitet og dermed til å redusere belastningene som følger med fattigdom.

Les mer om tilskudd til utleieboliger.

Publisert 05. september 2018
Oppdatert 04. oktober 2018