Utstyrsbank

Saltdal kommune

Formål

Formålet med tilbudet er at barn, unge og familier med svak økonomi skal ha tilgang til nødvendig utstyr for å delta i fritids- og friluftsaktiviteter. Tilbudet gir også deltakere i prosjektet SAMMEN meningsfylte arbeidsoppgaver og arbeidskvalifiserende trening ved å drifte utstyrssentralen. SAMMEN er et arbeidstreningsprosjekt for unge mennesker som ikke studerer eller som står utenfor det ordinære arbeidslivet, et samarbeid mellom Saltdal kommune og NAV.

Aktivitet/ innhold

Saltdal utstyrssentral er lokalisert i Rognan sentrum i samme bygg som kulturenheten, bibliotek og frivilligsentral. Det rapporteres om at det er positivt at utstyrssentralen er samlokalisert med både kulturavdelingen og frivilligsentralen, da kulturavdelingen er prosjekteier og frivilligsentralen har kontakt med lag og frivillige. Noen av deltakerne i prosjektet SAMMEN drifter utstyrssentralen. Dette innebærer å sørge for at utstyrssentralen holder åpent til gitte tider, administrerer utlån og innlevering av utstyr, samt renhold og vedlikehold av utstyr.

Utstyrssentralen holder åpent fem dager i uken og det er en liten egenandel for utlån. Maks låneperiode er syv dager. Utlånssentralen har utarbeidet et hefte med informasjon og hva som finnes av utstyr. I heftet står det om reglene for utlån.

Målgruppe og rekruttering

Utlånssentralen er et tilbud til hele befolkningen i Saltdal men det samarbeides tett med ulike tjenester i kommunen for å informere om tilbudet til familier med svak økonomi.

Det samarbeides tett med blant annet:

  • Skolene
  • Helsestasjonen
  • Ungdomsklubber
  • Flyktningetjenesten
  • Barnevernet
  • NAV

Samarbeid

Når det er skole-/ klasseturer, samarbeider skolene, flyktningetjenesten, og utstyrssentralen tett for å sørge for at alle får utstyr. Utstyrssentralen informerer også om tilbudet på egen facebookside.

Utfordringer/ suksesskriterier

Utstyrssentralen har trukket inn elevrådet ved skolen og på den måten har barn og ungdom fått komme med innspill om hva som bør kjøpes inn av utstyr. Sentralen har vært profilert som et tilbud til alle for å unngå stigmatisering. Målgruppen nås gjennom et godt samarbeid med ulike tjenester i kommunen.

Andre relevante sider ved tilbudet

Samarbeidet mellom utstyrssentralen og prosjektet SAMMEN fører til at ungdommene i dette prosjektet får meningsfulle arbeidsoppgaver og at utstyrssentralen kan holde åpent hver dag.