Jobbtilbud

Målet med jobbtilbud er å gi ungdom arbeidserfaring og mulighet til å tjene egne penger. I tillegg gis ungdommene kunnskap om arbeidslivet, kompetanse i å skrive søknad og CV og erfaring med intervju og hele jobbsøkerprosessen.

Noen jobbtilbud innebærer to-tre ukers sommerjobb mens andre jobbtilbud kan være deltidsjobb gjennom hele året. Arbeidsplasser kan være kommunens egne eller arbeidspraksis i bedrifter.

Viktige forhold for å lykkes med jobbtilbud for ungdom

  • Tilbudet er åpent for alle og bredt innrettet samtidig som det gjøres en særskilt innsats for å rekruttere utsatt ungdom. Dette kan gjøres gjennom informasjon og samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med ungdom (skoler, NAV, barnevern, oppsøkende tjenester, fritidssektoren) og frivillige/private organisasjoner.
  • Mobilisering av lokalt næringsliv og kommunale tjenester for å skaffe varierte arbeidsplasser.
  • Etablering av samarbeidsrutiner med arbeidsgivere.
  • Informasjon om tilbudet til ungdom (informasjonsskriv, nettsider, sosiale medier, direkte informasjon til de som kan ha nytte av et slikt tilbud).
  • Kurs/opplæring i hvordan skrive en god søknad og CV. Informasjon om jobbsøkerprosessen og om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
  • Tett oppfølging av både ungdom og arbeidsgiver.
  • Etablering av en tverrfaglig gruppe som gjennomgår søknadene og velger ut hvilke ungdommer som får tilbud om jobb.

Eksempler på jobbtilbud for ungdom i kommunal og frivillig regi

Los på Løkka

Bydel Grünerløkka - Seksjon for kultur og fritid, Oslo kommune.

Arbeidstrening og baristaopplæring >

Oslo Røde Kors – Grorud Ressurssenter for ungdom

Jobbsmak >

Oslo kommune Bydel Bjerke ved Bjerke Uteteam

Sommerjobbprosjektet > 

Oslo kommune Bydel Sagene ved Ungdomstiltakene, Torshovdalen aktivitetshus

UngAmbassadør >

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen