Fortet-SMS

Hisøy IL/ Arendal kommune

Formål

Prosjektet skal bidra til deltakelse i aktivitetstilbud blant barn og ungdom med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Prosjektet har utviklet en app for å sikre transport til aktivitetene.

Aktivitet/ innhold

Fortet-SMS er et samarbeid mellom Hisøy Idrettslag, Arendal Bokseklubb, Aust-Agder Idrettskrets, Kirkens Bymisjon og Med Hjerte For Arendal. Basen for prosjektet er Sandvigen Fort (Fortet) på Hisøy hvor det finnes mange muligheter både til fysisk aktivitet og til å etablere en god sosial arena.

En stor utfordring for mange flyktninger er mangel på transport til aktiviteter. Kollektivtilbudet er dårlig, spesielt på ettermiddag/kveld. Foreldre kan i liten grad bidra da de ofte mangler bil/sertifikat.

Utviklingen av Transport-app har skjedd gjennom et samarbeid mellom unge utviklere, Med Hjerte For Arendal og de andre aktørene, i paraplyprosjektet Fortet-sms.

Fortet-sms har utviklet en egen «transport aktivitets app», som kobler barn og ungdommer med flyktningbakgrunn til distriktets idretts- og aktivitetstilbud. Idrettslag legger in aktiviteter i app'en, mens foreninger som Lions og Rotary ordner med transport fra barnas bosted til ønsket aktivitet. Alle sjåførene har godkjent vandelsattest. Tjenesten er gratis. Gjennom bruk av app'en blir barn/familier og sjåfører kjent. Sjåførene skal være en mentor og stabil voksenperson for ungdommene med flyktningbakgrunn. De skal bidra til å skape trygghet og tillit, og være døråpnere til alt av aktiviteter som frivillighets-Arendal kan tilby. Dette blir en helt ny modell for hvordan frivilligheten samarbeider på «kryss og tvers» for å skape et totaltilbud.

Målgruppe og rekruttering

Barn/ungdom som nylig er ankommet Arendal som flyktninger. Det samarbeides med blant annet NAV, kommunen og voksenopplæringen om rekruttering.

Samarbeid

Fortet-sms er et samarbeid mellom Hisøy idrettslag, Arendal Bokseklubb, Aust-Agder Idrettskrets, Kirkens bymisjon og Med hjerte for Arendal. Prosjektet har en styringsgruppe med representanter fra idrettskretsen, voksenopplæringen, NAV, kommunen (inkl. varaordfører), ungdommens bystyre og prosjektleder.

Utfordringer/ suksesskriterier

Systemet må ikke kreve for mye administrasjon. Appen må være oversiktlig og enkel i bruk. Det er viktig å rekruttere nok frivillige sjåfører. Sjåførene velger selv når det passer å ta et kjøreoppdrag. Tilbakemeldingene så langt har vært at appen er brukervennlig og stabil og at den fungere godt for alle involverte (flyktning/arrangør/sjåfør).

Her kan du se film om transport-app.