Voksenenga hageklubb

Voksenenga nærmiljøhage i Oslo.

Formål

Voksenenga nærmiljøhage skal være en grønn fritidsarena for barn og unge bosatt på Hovseter i Bydel Vestre Aker i Oslo - med mestring, inkludering, og samhold i fokus. Gjennom deltagelse i aktiviteter som dyrking, innhøsting og matlaging skal barn og unge sammen med sine foreldre lære om hagebruk, kosthold og matglede. De skal sammen skape gode opplevelser hvor relasjoner styrkes og nettverk bygges, på tvers av økonomisk og kulturell bakgrunn.

Nærmiljøhagen skal gi

 • 40 barn og unge på Hovseter et gratis fritids- og ferietilbud i Voksenenga nærmiljøhage, sammen med deres foreldre.
 • ukentlig etter-skoletid-samlinger i nærmiljøhagen på tre timer i dyrkningssesongen (16 uker).
 • sommerleir fem dager i sommerferien i tilknytning til nærmiljøhagen.
 • mulighet til å etablere og teste et samarbeid mellom foreningen Voksenenga nærmiljøhage og Familiesenteret på Hovseter i Bydel Vestre Aker.

Aktivitet/ innhold

Perioden april – oktober

Etter-skoletidtilbud for barneskolebarn

Et besøk per uke i hagebrukssesongen, fra etter påske og frem til høstferien. Samlingene varer ca. tre timer. Aktivitetene er relatert til hagebruk og matglede. Felles hjemmelaget måltid lages og serveres hver gang, barna deltar i matlagingen.

Aktivitetsplan:

 • Uke 16 Oppstart, bli kjent med hverandre og området, så grønnsaker i drivhuset
 • Uke 17 Klargjøre egen grønnsakhage, rydder, graver og gjødsler.
 • Uke 18 Så gresskar, squash og solsikker i drivhuset.
 • Uke 19 Sette poteter og lager planteskilt.
 • Uke 20 Gå på tur i nærmiljøet og ser etter ville vekster som de lager noe godt av sammen.
 • Uke 21 Lage insekthotell.
 • Uke 22 Plante ut grønnsakene de har sådd i drivhuset.
 • Uke 23 Stelle i grønnsakhagen.
 • Uke 24 Lage fugleskremsel av gjenbruksmaterialer.
 • Uke 25 Sommeravslutning
 • Uke 34 Undersøke hva som har skjedd i grønnsakhagen i løpet av sommeren, høster inn litt av avlingen og lager mat.
 • Uke 35 Utflukt, de drar på gårdsbesøk.
 • Uke 36 Stelle i grønnsakhagen.
 • Uke 37 Høste inn og lager sitt eget produkt fra hagen som de får med hjem.
 • Uke 38 Forberede høsttakkefest.
 • Uke 39 Sesongavslutning og høsttakkefest

Sommerferietilbud barneskolebarn

1 uke i august (kl. 10.00 -15.00)

 • Dag 1 Bli kjent med hverandre og hagebruket, sår salat og reddiker, høster inn og lager mat sammen.
 • Dag 2 Lage insekthotell og fugleskremsel.
 • Dag 3 Utflukt, de går på tur til Bogstad gård, piknik og bading.
 • Dag 4 Stelle i hagen, leker, høster inn og lager mat sammen.
 • Dag 5 Dra på bigårdbesøk. 

Målgruppe og rekruttering

Barn i alderen 4- 15 år og deres familier med levekårsutfordringer som er bosatt på Hovseter.

Familiesenteret på Hovseter i Oslo er hovedsamarbeidspartner. Bydelens familiesenter har kontakt med rundt 50 familier, hvorav 30 er aktive brukere av familiesenteret. Alle familiene Familiesenteret har kontakt med, inviteres med i Voksenenga hageklubb. Hver mandag arrangeres Ladies Night på familiesenteret, hvor mellom 40 og 60 gjester deltar med barna sine. De mødrene som deltar der har startet en egen mødregruppe som møtes en gang i måneden. Denne gruppa driver også med blant annet natteravning.

Fedre og gutter rekrutteres via Hovseter Mek og Prep, som er et lokalt sykkelverksted på Hovseter som driftes av bydelen. SaLTo-koordinator, nærmiljøkonsulent og flyktningkonsulent som arbeider på Nav er andre viktige samarbeidspartnere.

Samarbeid

Voksenenga nærmiljøhage har inngått et samarbeid med Familiesenteret på Hovseter, organisert i bydel Vestre Akers oppvekstavdeling. Familiesenteret er et lokalt nærmiljøtak som har lokaler i nærheten av der hvor mange av familiene bor. På grunn av nærhet til målgruppen har familiesenteret god oversikt over og kjennskap til familiene. Familiesenteret tilbyr gruppeaktiviteter, men følger også opp familiene individuelt i samarbeid med barnevern og andre tjenestesteder i bydelen.

Samarbeidet består i at Voksenenga nærmiljøhage tilrettelegger for og gjennomfører et aktivitetstilbud for barn, unge og deres familier som familiesenteret har kontakt med. Familiesenteret rekrutterer deltakere, og kan ha med ansatte på aktiviteter i nærmiljøhagen. Medvirkning og medbestemmelse er et viktig prinsipp i prosjektet, og planleggingen av aktivitetene skjer i samarbeid mellom foreningen, familiesenteret og aktuelle deltakere.

Utfordringer/ suksesskriterier

Positive erfaringer og effekter:

 • Matglede
 • Vennskap på tvers av alder/skole/bakgrunn
 • Mestring og skaperglede
 • Bedre kjennskap til nærmiljøet/tilhørighet (blant annet Bogstad gård)

Utfordringer:

 • Rekruttering av deltagere i prioritert deltagergruppe
 • Kommunikasjon med foresatte i prioritert deltagergruppe
 • Samarbeid med bydel om rekruttering