Juniorklubb - Furuset Allidrett IF

Furuset Allidrett IF - Oslo Kommune, Bydel Alna

Formål

Målet er både å gi barna et juniorklubbtilbud, samtidig som de gjennom året skal få prøve seg på ulike idrettsaktiviteter. Bidra til at unge mennesker tar riktige veivalg gjennom å gi barn og ungdom ansvar og meningsfulle oppgaver.

Aktivitet/ innhold

Tirsdager kl. 16.00-18.30.

Del 1: Varierte aktiviteter i håndballhallen med fotball, bordtennis, innebandy og hoppe-madrass.

Del 2:  Tillaging og servering av frukt eller suppe. Deretter hobbyaktiviteter, sjakk og ulike brettspill, biljard, airhockey og forskjellige konkurranser.

Fredager kl. 17.30-19.30: Dansematte og diskotek, spill, leker og konkurranser, playstation og salg av mat og drikke til rimelige priser.

Lørdager kl. 16.00-18.00: Forum Fair Play junior i håndballhallen med fotball, bordtennis, basket, innebandy, hoppemadrass og forskjellige turneringer og konkurranser.

Barn som er medlem i Alna juniorklubb og som ønsker det, kan få prøve seg på ulike idrettsaktiviteter i bolker på fire uker gjennom hele året.

 • Januar: Skilek. Samarbeid med Lindeberg skiklubb i Jerikobakken
 • Februar: Vannaktiviteter og svømmeopplæring. Samarbeid med svømmeklubben Varg i Furuset bad
 • Mars: Basketball. Samarbeid med Høybråten basketballklubb i Furusethallen
 • April: Urbant friluftsliv. Samarbeid med Barnas turlag og Furusetspeiderne i Verdensparken og Grønlihytta
 • Mai: Fotball. Samarbeid med Furuset Fotball IF i Furuset Aktivitetspark
 • Juni: Cricket. Samarbeid med Falken Cricket i Furuset Aktivitetspark
 • Juli: Sommercamp. Samarbeid med Alnaskolen for unge ledere i Furuset Aktivitetspark med nærområder
 • August: Parkour/turnleker. Samarbeid med Furuset Parkour i Parkouranlegget i Verdensparken
 • September: Tennis. Samarbeid med Furuset Tennis IF i Tennissenteret v/IKEA
 • Oktober: Håndball. Samarbeid med Furuset Håndball IF i Furuset Forum
 • November: Innebandy. Samarbeid med Haugerud IF i Furuset Forum
 • Desember: Skøyteaktiviteter. Samarbeid med Furuset Ishockey IF og OSK i Furuset Forum og på utekunstisbanen

Ved registrering i juniorklubben får barna utlevert et personlig aktivitetskort som gir gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser.

Målgruppe og rekruttering

Aktivitetene rettes først og fremst mot barn og unge som har ingen eller liten tilknytning til organisert aktivitet. Juniorklubben i Furuset Forum er et tilbud til barn i 1.- 4. klasse i Bydel Alna, først og fremst for elever fra Furuset, Gran og Haugen skole. Også elever fra Jeriko og Lindeberg skole benytter seg av tilbudet.

Barna rekrutteres ved at det informeres om tilbudet gjennom unge ledere som presenterer aktiviteten i skoletiden og på foreldremøter. Det viktigste er at barna opplever tilbudet som godt og meningsfylt og at de sprer informasjon om tilbudet videre til klassevennene sine.

I tillegg rekrutteres barn gjennom ansatte på det lokale biblioteket (FUBIAK), saksbehandlere i Bydel Alnas barnevern, folkehelsekoordinator og NAV-kontoret. Den lokale organisasjonen Bydelsmødrene rekrutterer foreldre som støttespillere.

Samarbeid

Furuset Idrettsforening og Furuset Allidrett IF deltar med tre-fire representanter i Furusetalliansen, som er et råd bestående av kommunale og private instanser som møtes fast hver tredje uke. Her koordineres og diskuteres egne og andres tilbud og prosjekter. Deltakende instanser er Furuset Ungdomssenter (kommunalt), SaLTo-nettverket, politiet, barnevern, nærskolene, bydelsadministrasjonen, S.T.O.L.T.- prosjektet m.fl. Dette er med på å sikre god forebygging og koordineringen sikrer at ulike lokale aktiviteter for denne målgruppen ikke konkurrerer, men utfyller hverandre.

Furuset Allidrett IF har videre et samarbeid med Bydelsmødrene i Alna der yngre lokale mødre er med på å ta ansvar for ulike aktiviteter. Det er stadig flere foreldre som støtter opp om juniorklubben.

Tilbudene til Furuset Idrettsforening bidrar som et godt supplement til offentlige tilbud i bydelen, og samarbeidet mellom idrettsforeningen og kommunen fungerer godt.

 • NAV Alna: prosjektet Barnet i fokus. Barn fra lavinntektsfamilier får gratis tilgang til aktiviteter og utstyr.
 • Norges Idrettsforbund/Oslo Idrettskrets: utvikling av prosjekter, kurs og oppfølging av instruktører og ledere.
 • ISU (Idrettens samarbeidsutvalg) i Bydel Alna: legge aktivitetene inn i idrettslagenes årshjul.

Utfordringer/ suksesskriterier

Gode trenere/ledere med lokal forankring: Mange av våre unge ledere kommer selv fra bydelen og er synlige i dagliglivet på Furuset. Dette gir mange kontaktpunkter og lederne får mulighet til å følge opp hendelser som oppstår, samtidig som de framstår som gode rollemodeller. Mange av instruktørene våre har roller som trenere og ledere i de andre alliansene innenfor idrettsforeningen og i andre aktiviteter i lokalmiljøet. Det gjør det enklere å få med barn som ønsker å delta i flere eller andre aktiviteter enn det juniorklubben kan tilby.

Foreldredeltagelse: Foreldre og foresatte er alltid velkomne til aktiviteter og stadig flere foreldre møter for å støtte opp om aktivitetene.

Juniorklubbtilbudet er tilnærmet gratis, kr. 100,- pr år. Dette fordi mange av familiene i området ikke har/tar seg råd til å sende barna til fritidstilbud med høye kontingenter/treningsavgifter og krav til dyrt utstyr.

Andre relevante sider ved tilbudet

Aktivitetstilbudene tilrettelegges og ledes av unge ledere fra Alnaskolen for Unge ledere. Dermed fungerer også idrettsaktivitetene som en mestringsarena for ungdommer.

Det foregår daglig evaluering ved aktivitetsslutt. I en 15 minutters oppsummering gjennomgår lederne og de eldste barna hva som har fungert og hva som må endres.

Tilbudet blir jevnlig evaluert/vurdert av styret i Furuset Allidrett IF i samarbeid med de ansatte på juniorklubben. I tillegg tas utfordringer opp i det lokale samarbeidsforumet Furusetalliansen.

Deltakerne fyller ut et registreringsskjema med navn, fødselsdato, adresse, skole, fritidsinteresser, medlemskap i foreninger og lag.