Fritid og kultur

Barn som vokser opp i familier som har lav inntekt kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som andre barn. Dermed går de glipp av en viktig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter. 

Barn og unge som ikke har mulighet til å delta på slike arenaer har mindre tilgang til lærings- og samværsaktiviteter. Tilbud om organiserte fritidsaktiviteter skal legge til rette for inkludering av disse barna og ungdommene. Terskelen for deltakelse bør være lav og det må jobbes aktivt for å rekruttere målgruppen.

Viktige forhold for å lykkes med fritidstiltak

  • Utgangspunkt i arenaer og etablerte relasjoner til barn og unge.
  • Tiltaket er åpent for alle, bredt innrettet og ikke stigmatiserende.
  • Det er god kvalitet på tiltaket og at tilbudet er attraktivt.
  • Det er etablert systemer for tilgang til utstyr for deltakelse.
  • Informasjon, inkludering og samarbeid med foresatte.
  • Etablert samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Gratis eller lave kostnader forbundet med deltakelse.
  • Terskelen for deltakelse er lav.

Eksempler på fritidsaktiviteter for barn og unge i kommunal og frivillig regi

Fra City Nord til biblioteket > 

Bodø kommune

Juniorklubb- Furuset Allidrett IF > 

Furuset Allidrett IF - Oslo Kommune, Bydel Alna

RELOVE >

Oslo kommune bydel Bjerke

UngMestring 2017 > 

Gjøvik kommune

Voksenenga hageklubb >

Oslo kommune Vestre Aker bydel

Fortet-SMS

Arendal kommune