Ferietilbud for barn og ungdom

Målet med organiserte ferietilbud er å gi alle barn og unge gode opplevelser og muligheter til mestring. Det å delta på turer eller aktiviteter gir barn og unge viktige erfaringer og noe å snakke om etter ferien.

Lek, læring og sosialisering med andre barn og unge i ferien kan bidra til å dempe de negative konsekvensene av å vokse opp i en familie med lav inntekt.

Viktige forhold for å lykkes med ferietiltak

  • Bred informasjon om tilbudet i ulike kanaler (nettsider, sosiale medier, møtepunkter).
  • Tilbudet er åpent for alle og bredt innrettet samtidig som det gjøres en særskilt innsats for å rekruttere barn og unge berørt av fattigdom.
  • Tilbudet har god kvalitet og er attraktivt for målgruppen.
  • Tiltaket tar utgangspunkt i kjente arenaer for brukerne.
  • Medvirkning fra barn og unge i planlegging og gjennomføring av tilbudet.
  • Tilrettelegging for tilgang på utstyr man trenger for å delta.
  • Foreldreinvolvering, informasjon og samarbeid.
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester (informasjon, rekruttering og gjennomføring).
  • Gratis eller lave kostnader for å delta.

Eksempler på ferietiltak for barn og unge i kommunal og frivillig regi

Ferieklubb i Bydel Alna >

(Oslo kommune, Bydel Alna)

Sammen om de unge! >

(Gjerdrum kommune)

Lek og aktivitet som metode for mestring og opplevelser - Gårdsleire på Stall Eivik >

(Hamarøy frivillighetssentral)

Kultur- og ferieaktiviteter for barn og unge >

(Harstad kommune)

Forandringshuset ferie- og helgetilbud >

(Norges KFUK-KFUM)