Sammen foreldre og barn var et hefte for foreldre til bruk i konsultasjonene på helsestasjonen. Heftet har inntil nå vært tilgjengelig for bestilling, men er gått ut av produksjon.

I samråd med Helsedirektoratet er innholdet lagt inn i foreldrehverdag.no, som er en nettressurs for foreldre. Der ligger også en veiledning for helsesykepleiere om hvordan dere kan benytte foreldrehverdag.no i konsultasjonene.