En foreldresamarbeidsavtale (av mange kalt samværsavtale) er en privat avtale mellom foreldre. Den regulerer samarbeidet om felles barn når dere ikke bor sammen. En skriftlig foreldreavtale er viktig for å skape trygge og forutsigbare rammer og huske hva dere har blitt enige om. Den bidrar derfor til å unngå senere konflikter. 

Foreldre har ansvar for at avtalen til enhver tid er god for barna. De fleste må derfor justere avtalen etter hvert som barna blir eldre, og når livssituasjonen i familiene endrer seg.

Avtalen bør regulere foreldreansvar, fast bosted, samvær og den praktiske tidsordningen. Den bør også omfatte ferieordninger og annet dere har blitt enige om.

Samværsavtalen er foreldrenes eiendom, og oppbevares ikke på familievernkontoret.

Økonomi

Foreldresamarbeidsavtalen om fast bosted og samvær vil ha betydning for fordelingen av foreldrenes økonomiske ansvar. Foreldre kan enten inngå en privat avtale om barnebidrag, eller søke fastsettelse av NAV.

Avtalen har også betydning for ytelser fra NAV som barnetrygd, og eventuelle stønader til enslige forsørgere.

Mer informasjon: