Kurs som bevisstgjør foreldre om hvordan barn påvirkes av foreldrenes samarbeid etter samlivsbrudd kan ha stor nytteverdi. Det viser en evaluering Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag fra Bufdir.

Fortsatt Foreldre er et gruppebasert tiltak til foreldre etter samlivsbrudd og har som formål å bevisstgjøre foreldre i hvordan barna påvirkes av foreldrenes samarbeid. Kurset tilbys ved familievernkontor i alle regioner i Norge.

Rapporten omhandler en brukerevaluering gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2017 blant ledere av Fortsatt Foreldre -kurs ved familievernkontorene i Norge om deres erfaringer med og oppfatninger av kurset.

Fortsatt Foreldre-kurs går vanligvis over åtte timer og omhandler fem temaer: bruddprosessen, kommunikasjon, konflikt og samspill, å se barnets livssituasjon, om foreldresamarbeid, og veien videre. Temaene introduseres gjennom en håndbok med tekster og med forslag til ulike pedagogiske virkemidler.

Kursledernes erfaring er at Fortsatt Foreldre kan ha stor nytteverdi for foreldrene som deltar og at kurset er tilpasset deltakernes behov. Fortsatt Foreldre bør være et tilgjengelig tilbud til alle foreldre etter samlivsbrudd for å forebygge psykiske vansker hos barna. Det er allikevel mange familievernkontor som ikke tilbyr kurset på grunn av for få ressurser eller andre prioriteringer. Det bør gjennomføres systematiske evalueringer blant de som har deltatt på kurs for å kunne si noe om effekten av kurset.