Du kan søke statsforvalteren i ditt fylke om separasjon og skilsmisse etter ekteskapsloven §§ 20 – 22

Dersom du ønsker å klage på statsforvalterens vedtak, skal klagen sendes til statsforvalteren. Dersom statsforvalteren ikke omgjør sitt vedtak, oversender de saken til Bufdir for klagebehandling.

Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle klagen.

Vi har en saksbehandlingstid på inntil 3 uker (etter at alle dokumentene vi trenger er mottatt).