Du kan søke fylkesmannen i ditt fylke om separasjon og skilsmisse etter ekteskapsloven §§ 20 – 22

Dersom du ønsker å klage på fylkesmannens vedtak, skal klagen sendes til fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke omgjør sitt vedtak, oversender de saken til Bufdir for klagebehandling.

Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle klagen.

Vi har en saksbehandlingstid på inntil 3 uker (etter at alle dokumentene vi trenger er mottatt).