Fokus på familien 03/2021 2021-08-30

Katarina Fagerström, Jarl Wahlström: Ledare
Helena Ewalds: Akut hjälp till offer för våld i nära relationer – skyddshemsverksamheten i Finland i jämförelse med de andra nordiska länderna
Helena Päivinen, Berta Vall: Working with Intimate Partner Violence: Building bridges between the gender perspective and the therapeutic approach
Pernilla Ouis: Hedersrelaterade familjekonflikter: Konsekvenser av förändrade normer i migrationsprocessen
Marianne Støylen: Når volden ikke ennå er et «faktum» – hvordan kan vi snakke om den?

Katarina Fagerström, Jarl Wahlström: Ledare
Helena Ewalds: Akut hjälp till offer för våld i nära relationer – skyddshemsverksamheten i Finland i jämförelse med de andra nordiska länderna
Helena Päivinen, Berta Vall: Working with Intimate Partner Violence: Building bridges between the gender perspective and the therapeutic approach
Pernilla Ouis: Hedersrelaterade familjekonflikter: Konsekvenser av förändrade normer i migrationsprocessen
Marianne Støylen: Når volden ikke ennå er et «faktum» – hvordan kan vi snakke om den?

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 03/2021 2021-06-09

Pål Csaszni Halvorsen: Innledning
Kari Steen-Johnsen, Øyvind Bugge Solheim, Marte Slagsvold Winsvold, Bernard Enjolras: Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst
Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl, Kjersti Lohne: Rettens rolle etter 22. juli:
Ingeborg Hjorth: Minnesteder som respons på terror – en sammenligning av den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli med tilsvarende prosesser utenfor Norge
Katrine Fangen: Cynthia Miller-Idriss: Hate in the Homeland: The New Global Far Right
Emil Øversveen: Hallvard Notaker: Arbeiderpartiet og 22. juli
Bjørn Schiermer: Anne Gjelsvik (red.): Bearbeidelser: 22. juli i ord og bilder
Mats Lillehagen: Eirik Høyer Leivestad: Frykt og avsky i demokratiet

Pål Csaszni Halvorsen: Innledning
Kari Steen-Johnsen, Øyvind Bugge Solheim, Marte Slagsvold Winsvold, Bernard Enjolras: Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst
Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl, Kjersti Lohne: Rettens rolle etter 22. juli:
Ingeborg Hjorth: Minnesteder som respons på terror – en sammenligning av den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli med tilsvarende prosesser utenfor Norge
Katrine Fangen: Cynthia Miller-Idriss: Hate in the Homeland: The New Global Far Right
Emil Øversveen: Hallvard Notaker: Arbeiderpartiet og 22. juli
Bjørn Schiermer: Anne Gjelsvik (red.): Bearbeidelser: 22. juli i ord og bilder
Mats Lillehagen: Eirik Høyer Leivestad: Frykt og avsky i demokratiet

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 02-03/2021 2021-09-10

Kjære lesar
Sonia Muñoz Llort, Maria Puenchir, Inga Márjá Utsi, Sara E. S. Orning: Interseksjonelle framtidsfortellinger: Hvem får drømme om framtiden?
Marianne Gunderson: Populærkulturelle forestillinger av utvidet virkelighet: Makt og (u)leselige identiteter når verden blir en skjerm
Helene Fiane Teigen, Kamilla Knutsen Steinnes: «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier
Ingvill Stuvøy, Maria Kirpichenko, Guro Korsnes Kristensen, Merete Lie, Sofia Moratti: Bioteknologiske framtider
Hande Eslen-Ziya: Discursive Construction of Population Politics:Parliamentary Debates on Declining Fertility Rates in Turkey
Martin Eggen Mogseth: Donorunnfangede menneskers fortider, nåtider og framtider: en feltstudie fra California
Wencke Mühleisen: Pernille Ipsen: Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt

Kjære lesar
Sonia Muñoz Llort, Maria Puenchir, Inga Márjá Utsi, Sara E. S. Orning: Interseksjonelle framtidsfortellinger: Hvem får drømme om framtiden?
Marianne Gunderson: Populærkulturelle forestillinger av utvidet virkelighet: Makt og (u)leselige identiteter når verden blir en skjerm
Helene Fiane Teigen, Kamilla Knutsen Steinnes: «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier
Ingvill Stuvøy, Maria Kirpichenko, Guro Korsnes Kristensen, Merete Lie, Sofia Moratti: Bioteknologiske framtider
Hande Eslen-Ziya: Discursive Construction of Population Politics:Parliamentary Debates on Declining Fertility Rates in Turkey
Martin Eggen Mogseth: Donorunnfangede menneskers fortider, nåtider og framtider: en feltstudie fra California
Wencke Mühleisen: Pernille Ipsen: Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03/2021 2021-09-16

Rita Sørly: «Jeg vedder på at du tror denne sangen handler om deg»
Alain Topor, Inger Beate Larsen, Tore Dag Bøe: Kunnskapens prismer
Alain Topor, Inger Beate Larsen, Tore Dag Bøe: Berättelser på tvärs – erfarenhetsbaserad kunskap utanför det tillåtna?
Inger Beate Larsen, Alain Topor, Tore Dag Bøe: Pleieuniformen på sengen – om steder, gjenstander og bedring
Tore Dag Bøe, Inger Beate Larsen, Alain Topor: «Ikke la meg være i fred»: om et comeback til sosial responsivitet
Lars Tuastad: Plassert ved sida av Rolling Stones – ein studie om Harald og musikkoppfølgingstilbodet B15
Alice Katrine Burholt: Jeppe Oute og Kim Jørgensen (red.): Recovery-orienterede praksisser – i velfærdsinstitutioner og civilsamfund
Ellen Syrstad: Lone Hersted, Ottar Ness og Søren Frimann (red.):Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics

Rita Sørly: «Jeg vedder på at du tror denne sangen handler om deg»
Alain Topor, Inger Beate Larsen, Tore Dag Bøe: Kunnskapens prismer
Alain Topor, Inger Beate Larsen, Tore Dag Bøe: Berättelser på tvärs – erfarenhetsbaserad kunskap utanför det tillåtna?
Inger Beate Larsen, Alain Topor, Tore Dag Bøe: Pleieuniformen på sengen – om steder, gjenstander og bedring
Tore Dag Bøe, Inger Beate Larsen, Alain Topor: «Ikke la meg være i fred»: om et comeback til sosial responsivitet
Lars Tuastad: Plassert ved sida av Rolling Stones – ein studie om Harald og musikkoppfølgingstilbodet B15
Alice Katrine Burholt: Jeppe Oute og Kim Jørgensen (red.): Recovery-orienterede praksisser – i velfærdsinstitutioner og civilsamfund
Ellen Syrstad: Lone Hersted, Ottar Ness og Søren Frimann (red.):Action Research in a Relational Perspective: Dialogue, reflexivity, power and ethics

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2021 2021-08-25

Marte Mangset: Tillit, sosial orden og kunnskap: sosiologiske perspektiver på tillitens natur og funksjon i senmoderne samfunn
Marianne Inez Lien: Mellom universalisme og feminisme: en sosiologisk analyse av kjønn og omsorgsbegrepet i sykepleiefaget
Hanna Bugge: Konsensus om arbeidslinja? Nordmenns støtte til aktiveringsreformer
Stine Hesstvedt, Johannes Bergh, Rune Karlsen: Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017
Terje Hillesund: Kulturens rolle i evolusjonen: teorien om genetisk-kulturell koevolusjon utfordrer samfunnsvitenskapene
Kristian Heggebø: Om insentiv og sånn: motsvar til Steinar Holden og Knut Røed
Bent Sofus Tranøy: Ola Innset: Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge
Hallvard Kvale: Aage Rognsaa: Kunsten å formidle forskning. En skriveguide for fagfolk

Marte Mangset: Tillit, sosial orden og kunnskap: sosiologiske perspektiver på tillitens natur og funksjon i senmoderne samfunn
Marianne Inez Lien: Mellom universalisme og feminisme: en sosiologisk analyse av kjønn og omsorgsbegrepet i sykepleiefaget
Hanna Bugge: Konsensus om arbeidslinja? Nordmenns støtte til aktiveringsreformer
Stine Hesstvedt, Johannes Bergh, Rune Karlsen: Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017
Terje Hillesund: Kulturens rolle i evolusjonen: teorien om genetisk-kulturell koevolusjon utfordrer samfunnsvitenskapene
Kristian Heggebø: Om insentiv og sånn: motsvar til Steinar Holden og Knut Røed
Bent Sofus Tranøy: Ola Innset: Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge
Hallvard Kvale: Aage Rognsaa: Kunsten å formidle forskning. En skriveguide for fagfolk

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 02/2021 2021-06-26

Inger Oterholm, Elisiv Bakketeig: Nye redaktører og delt redaktørskap
Kristin Berg Nordahl, Mari-Anne Sørlie: Ny kunnskap om barn i kontakt med barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge
Gro Ulset: Oppfølging av skole i barneverninstitusjoner
Nawar Sayyad, Sølve Bjørn Randal, Tormod Bøe, Ingrid Kvestad: «Det var godt å si det jeg hadde på hjertet»
Cecilie Sudland, Cecilie Basberg Neumann: «For det er jo alvorlige saker»
Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad: Økt rekruttering av slektsfosterhjem gir ikke nødvendigvis flere stabile fosterhjem

Inger Oterholm, Elisiv Bakketeig: Nye redaktører og delt redaktørskap
Kristin Berg Nordahl, Mari-Anne Sørlie: Ny kunnskap om barn i kontakt med barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge
Gro Ulset: Oppfølging av skole i barneverninstitusjoner
Nawar Sayyad, Sølve Bjørn Randal, Tormod Bøe, Ingrid Kvestad: «Det var godt å si det jeg hadde på hjertet»
Cecilie Sudland, Cecilie Basberg Neumann: «For det er jo alvorlige saker»
Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad: Økt rekruttering av slektsfosterhjem gir ikke nødvendigvis flere stabile fosterhjem

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no