Fokus på familien 03/2019 2019-09-11

Vigdis Wie Torsteinsson og, Hilde Aamodt: Leder
Bård Bertelsen, Hans Christian Lunder, Ragnar Eskelund: Hva vi snakker om når vi snakker om familieterapi og diagnoser
Henriette C. Alsing: Biler, blod og ballonger
Randi Ervik, Edle Ravndal, Stian Biong: Fedres relasjoner til sønner med narkotikaproblemer – tvetydige og motsetningsfulle
Anne Grasaasen: «… Det er bare noe vi sier …»
Gustaf Berglund: Peter R. Breggin: Att sluta med psykofarmaka

Vigdis Wie Torsteinsson og, Hilde Aamodt: Leder
Bård Bertelsen, Hans Christian Lunder, Ragnar Eskelund: Hva vi snakker om når vi snakker om familieterapi og diagnoser
Henriette C. Alsing: Biler, blod og ballonger
Randi Ervik, Edle Ravndal, Stian Biong: Fedres relasjoner til sønner med narkotikaproblemer – tvetydige og motsetningsfulle
Anne Grasaasen: «… Det er bare noe vi sier …»
Gustaf Berglund: Peter R. Breggin: Att sluta med psykofarmaka

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Nye tider – nytt tidsskrift
Joachim Vogt Isaksen, Aksel Tjora: Pressens biologisering av ADHD
Anne Skevik Grødem: Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Cora Alexa Døving: Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Ivar Frønes: Genetikk, mening og den sosiale handling
Anne Grete Sandaunet: Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Johan Fredrik Rye: Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Nye tider – nytt tidsskrift
Joachim Vogt Isaksen, Aksel Tjora: Pressens biologisering av ADHD
Anne Skevik Grødem: Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Cora Alexa Døving: Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Ivar Frønes: Genetikk, mening og den sosiale handling
Anne Grete Sandaunet: Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Johan Fredrik Rye: Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 03/2019 2019-09-02

Kjære leser
Signe Bock Segaard, Jo Saglie: Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem
Beatrice Halsaa: Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken
Marte Slagsvold Winsvold: Kvinner og menn i kommunepolitikken – hvem mener de at de representerer og hvor stor innflytelse opplever de å ha?
Kristine Sommerset Bjartnes, Siri Øyslebø Sørensen: Likestillingsproblemer i integreringspolitikken
Henning Kaiser Klatran: «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»
Elin Haugsgjerd Allern, Rune Karlsen, Hanne Marthe Narud: Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner
Ingunn Ikdahl: Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien
Inger Skjelsbæk: Cathrine Holst, Hege Skjeie,Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk

Kjære leser
Signe Bock Segaard, Jo Saglie: Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem
Beatrice Halsaa: Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken
Marte Slagsvold Winsvold: Kvinner og menn i kommunepolitikken – hvem mener de at de representerer og hvor stor innflytelse opplever de å ha?
Kristine Sommerset Bjartnes, Siri Øyslebø Sørensen: Likestillingsproblemer i integreringspolitikken
Henning Kaiser Klatran: «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»
Elin Haugsgjerd Allern, Rune Karlsen, Hanne Marthe Narud: Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner
Ingunn Ikdahl: Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien
Inger Skjelsbæk: Cathrine Holst, Hege Skjeie,Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03/2019 2019-09-10

Rita Sørly: Sawubona!
Stephen Sirris, Torunn Aalerud Hansen: Integrere eller isolere?
Marthe Johanne Grue, Marie Karoline Sandvig Bytingsvik, Signe Hjelen Stige: «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge
Berit A. Aanesen, Ingunn Vatnøy: Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes·i e-postbasert terapi?
Siv Iren Juklestad: Kan kognitiv åtferdsterapi bli verkeleg dialogisk?
Ann-Charlott Timander: Kan disciplinen/rörelsen Mad Studies ha relevans inom ”psykisk ohälso-området”?
Vår Mathisen: Et overflødighetshorn av en bok!

Rita Sørly: Sawubona!
Stephen Sirris, Torunn Aalerud Hansen: Integrere eller isolere?
Marthe Johanne Grue, Marie Karoline Sandvig Bytingsvik, Signe Hjelen Stige: «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge
Berit A. Aanesen, Ingunn Vatnøy: Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes·i e-postbasert terapi?
Siv Iren Juklestad: Kan kognitiv åtferdsterapi bli verkeleg dialogisk?
Ann-Charlott Timander: Kan disciplinen/rörelsen Mad Studies ha relevans inom ”psykisk ohälso-området”?
Vår Mathisen: Et overflødighetshorn av en bok!

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2019 2019-08-21

Johanne Yttri Dahl: Spaningsblikket – en utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene
Arnhild Bie-Drivdal: Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid
Eirik Vatnøy, Marit Kristine Bjøntegård: «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter
Harriet Bjerrum Nielsen, Kirsti Malterud: Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn
Axel West Pedersen, Arnfinn H. Midtbøen: Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller
Ola Lotherington Vestad: Den lange veien fra samvariasjon til årsakssammenheng
Kristian Heggebø, Justyna Bell, Ida Tolgensbakk, Jon Ivar Elstad: «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer
Erling Barth, Sara Cools, Marte Strøm: Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet
Maria Forthun Hoen, Simen Markussen, Knut Røed: Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne
Mats Lillehagen: Aksel Tjora: Hva er fellesskap

Johanne Yttri Dahl: Spaningsblikket – en utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene
Arnhild Bie-Drivdal: Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid
Eirik Vatnøy, Marit Kristine Bjøntegård: «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter
Harriet Bjerrum Nielsen, Kirsti Malterud: Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn
Axel West Pedersen, Arnfinn H. Midtbøen: Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller
Ola Lotherington Vestad: Den lange veien fra samvariasjon til årsakssammenheng
Kristian Heggebø, Justyna Bell, Ida Tolgensbakk, Jon Ivar Elstad: «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer
Erling Barth, Sara Cools, Marte Strøm: Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet
Maria Forthun Hoen, Simen Markussen, Knut Røed: Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne
Mats Lillehagen: Aksel Tjora: Hva er fellesskap

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 03/2019 2019-10-16

Reidun Follesø: Hva begripes med begrep?
Idde Mari Baar-Dahl: Metoden: hemmende eller fremmende?
Eirinn Hesvik Ljones, Ragnhild Hollekim, Øivin Christiansen: Råd og veiledning som tiltak i barneverntjenesten
Marianne Buen Sommerfeldt: Relasjoner mellom barn og voksne på barneverninstitusjoner i Norge
Inger Therese Øvrum, Siv Merete Kapstad: Hvordan kan barnevernfaglig undersøkelsesarbeid læres?
Tor Slettebø: Nekrolog

Reidun Follesø: Hva begripes med begrep?
Idde Mari Baar-Dahl: Metoden: hemmende eller fremmende?
Eirinn Hesvik Ljones, Ragnhild Hollekim, Øivin Christiansen: Råd og veiledning som tiltak i barneverntjenesten
Marianne Buen Sommerfeldt: Relasjoner mellom barn og voksne på barneverninstitusjoner i Norge
Inger Therese Øvrum, Siv Merete Kapstad: Hvordan kan barnevernfaglig undersøkelsesarbeid læres?
Tor Slettebø: Nekrolog

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no