Fokus på familien 04/2020 2020-11-19

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Ingeborg Huglen, Waldo Hidalgo, Melanie Young, Jan Stokkebekk: Sterke barn i to hjem
Cathrine Michelet, Trude Klevan: Økt mestring og ro i hverdagen
Alicja Olkowska, Amela Paćuka, Kari Sjøhelle Jevne: «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten
Susanne Johansen: Kunsten at danse i kor – et essay om fællesskabets kraft
Margareta Regnér: Glädjen i att vara familjeterapeut
Kristine Warholm: Anette Holmgren: Komplekse traumers psykologi – beretninger om det ubærlige

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Ingeborg Huglen, Waldo Hidalgo, Melanie Young, Jan Stokkebekk: Sterke barn i to hjem
Cathrine Michelet, Trude Klevan: Økt mestring og ro i hverdagen
Alicja Olkowska, Amela Paćuka, Kari Sjøhelle Jevne: «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten
Susanne Johansen: Kunsten at danse i kor – et essay om fællesskabets kraft
Margareta Regnér: Glädjen i att vara familjeterapeut
Kristine Warholm: Anette Holmgren: Komplekse traumers psykologi – beretninger om det ubærlige

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 01/2021 2021-02-05

Lise Widding Isaksen, Kari Stefansen: Arven fra Arlie Russell Hochschild
Ulla Forseth: «Smile away»: Endringer i emosjonelt arbeid blant kabinansatte
Sabina Pultz: At netværke i modvind – en kvalitativ udforskning af følelsesarbejdet involveret i networking for unge arbejdsløse
Ingvill Stuvøy: Reproduksjon og sosiologi i grenseland
Kamila Biszczanik, Sabine Gruber: Att arbeta i tvångsvårdens säkra rum – emotioner och säkerhet på särskilda ungdomshem i Sverige
Lise Widding Isaksen: Sara Eldén og Terese Anving: Nanny Families. Practices of Care by Nannies, Au Pairs and Children in Sweden.

Lise Widding Isaksen, Kari Stefansen: Arven fra Arlie Russell Hochschild
Ulla Forseth: «Smile away»: Endringer i emosjonelt arbeid blant kabinansatte
Sabina Pultz: At netværke i modvind – en kvalitativ udforskning af følelsesarbejdet involveret i networking for unge arbejdsløse
Ingvill Stuvøy: Reproduksjon og sosiologi i grenseland
Kamila Biszczanik, Sabine Gruber: Att arbeta i tvångsvårdens säkra rum – emotioner och säkerhet på särskilda ungdomshem i Sverige
Lise Widding Isaksen: Sara Eldén og Terese Anving: Nanny Families. Practices of Care by Nannies, Au Pairs and Children in Sweden.

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 04/2020 2020-12-11

Kjære leser
Jørn Holm-Hansen: Vold i nære relasjoner som tema i russisk og polsk politikk – De nasjonalkonservative utfordres i kjernesak
Sofia Strid: Jämställdhet under angrepp: En feministisk analys av våldsamt motstånd online
Anne-Jorunn Berg, Agnes Bolsø, Ingvil Hellstrand: Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene
Solveig Laugerud: Anja Bredal, Helga Eggebø og Astrid M. A. Eriksen (red.): Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge

Kjære leser
Jørn Holm-Hansen: Vold i nære relasjoner som tema i russisk og polsk politikk – De nasjonalkonservative utfordres i kjernesak
Sofia Strid: Jämställdhet under angrepp: En feministisk analys av våldsamt motstånd online
Anne-Jorunn Berg, Agnes Bolsø, Ingvil Hellstrand: Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene
Solveig Laugerud: Anja Bredal, Helga Eggebø og Astrid M. A. Eriksen (red.): Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2020 2020-11-25

Johanna Laue, Rita Sørly: Vi må ikke sove
Özel Despina Hansen: Kulturforskjeller i terapeutisk alliansebygging
Synne Gulliksen, Ingvill Hekne, Marit Råbu, Marianne Opaas: «Når jeg føler meg trygg, prøver jeg å si litt om det jeg har vært utsatt for». Traumatiserte flyktningers opplevelse av tillit i psykoterapi
Hildegunn Marie Tønnessen Seip: Kreativt psykisk helsesamarbeid. Kunsten å la minoritetsungdom spille hovedrollen i sitt eget liv
Ana Krašna, Astrid Gramstad: What are the potentials of group occupations for adult asylum seekers?
Elin Okkenhaug Bratland, Hilde Mjøs: Bevegelige tjenester: om å gjøre familievernkontorets tjenester relevante og tilgjengelige for flerkulturelle familier
Zemir Popovac: Innvandrerhelse og postmigrasjonsvansker
Esperanza Diaz: Migrasjonskonferanse 2020: helse og arbeid i det nye landet
Kristine H. Onarheim, Marte E. S. Haaland, Sarah Hawkes: Kultur over struktur i norsk innvandrerhelse? En studie av norsk helsepolitikk med fokus på seksuell og kjønnsbasert vold blant flyktninger
Elin Sofia Andersson, Ane-Marthe Solheim Skar, Tine Jensen: Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år
Gina Sæle Masters, Malin Seim, Raquel Herrero Arias, Ragnhild Hollekim: Enslige mindreårige flyktningers overgang fra bofellesskap til selvstendig tilværelse
Sindre Nordaker, Teresa Svebak, Valeria Markova: Psykisk helsehjelp til papirløse migranter – erfaringer fra praksis
Ana Maria Silva-Harper: Jasmin kvinnenettverk
Linn Markussen, Marit Stene Severinsen, Anniken Førland Schwamborn, Cathrine Holst Salvesen, Aliaksandra Safonava: Flerkulturell doulastøtte i svangerskapsomsorgen
Unni Mortensen: Tilhørighet og deling av historier bryter ned stigma og fremmer livsutfoldelse
Bodil Irene Høyer: «Jamal og de derre er jo alltid så …» Tildelte identiteter hos flyktninger
Jeswanthiny Pushparajah Mayooran: Via mor sine auge
Nina Haarklou: Uten tid og sted
Camilla Johansen: Relasjonens betydning når dialogen mangler
Line Merete Giusti: Inntrykk og uttrykk fra praksis: å bli glad i pasienten
Marthe Johanne Grue: Rådet for psykisk helse: Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem, Irma Julardzija og Hege Helene Bakke (red.): Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring

Johanna Laue, Rita Sørly: Vi må ikke sove
Özel Despina Hansen: Kulturforskjeller i terapeutisk alliansebygging
Synne Gulliksen, Ingvill Hekne, Marit Råbu, Marianne Opaas: «Når jeg føler meg trygg, prøver jeg å si litt om det jeg har vært utsatt for». Traumatiserte flyktningers opplevelse av tillit i psykoterapi
Hildegunn Marie Tønnessen Seip: Kreativt psykisk helsesamarbeid. Kunsten å la minoritetsungdom spille hovedrollen i sitt eget liv
Ana Krašna, Astrid Gramstad: What are the potentials of group occupations for adult asylum seekers?
Elin Okkenhaug Bratland, Hilde Mjøs: Bevegelige tjenester: om å gjøre familievernkontorets tjenester relevante og tilgjengelige for flerkulturelle familier
Zemir Popovac: Innvandrerhelse og postmigrasjonsvansker
Esperanza Diaz: Migrasjonskonferanse 2020: helse og arbeid i det nye landet
Kristine H. Onarheim, Marte E. S. Haaland, Sarah Hawkes: Kultur over struktur i norsk innvandrerhelse? En studie av norsk helsepolitikk med fokus på seksuell og kjønnsbasert vold blant flyktninger
Elin Sofia Andersson, Ane-Marthe Solheim Skar, Tine Jensen: Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år
Gina Sæle Masters, Malin Seim, Raquel Herrero Arias, Ragnhild Hollekim: Enslige mindreårige flyktningers overgang fra bofellesskap til selvstendig tilværelse
Sindre Nordaker, Teresa Svebak, Valeria Markova: Psykisk helsehjelp til papirløse migranter – erfaringer fra praksis
Ana Maria Silva-Harper: Jasmin kvinnenettverk
Linn Markussen, Marit Stene Severinsen, Anniken Førland Schwamborn, Cathrine Holst Salvesen, Aliaksandra Safonava: Flerkulturell doulastøtte i svangerskapsomsorgen
Unni Mortensen: Tilhørighet og deling av historier bryter ned stigma og fremmer livsutfoldelse
Bodil Irene Høyer: «Jamal og de derre er jo alltid så …» Tildelte identiteter hos flyktninger
Jeswanthiny Pushparajah Mayooran: Via mor sine auge
Nina Haarklou: Uten tid og sted
Camilla Johansen: Relasjonens betydning når dialogen mangler
Line Merete Giusti: Inntrykk og uttrykk fra praksis: å bli glad i pasienten
Marthe Johanne Grue: Rådet for psykisk helse: Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem, Irma Julardzija og Hege Helene Bakke (red.): Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2021 2021-02-03

Ingrid Smette, Christer Hyggen, Anja Bredal: Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen
Anne Lise Ellingsæter, Ragni Hege Kitterød: Den «uferdige» revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?
Geir O. Rønning: The bad, the good and the ugly
Atle H. Haugsgjerd, Kjersti Thorbjørnsrud: Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk
Gunn Elisabeth Birkelund: Skal europeere begynne å snakke om «raser» igjen?
Marta Bivand Erdal: Om å få høre til: en noe avventende og lavmælt tilnærming til rasialisering
Torkel Brekke: Strukturell rasisme og andre alt-i-ett-begreper
Olav Elgvin: Strukturell rasisme i Norge: en funksjonalistisk tilnærming til rasisme uten rasister
Arnfinn H. Midtbøen: Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?
Julia Orupabo: Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan
Tore Wig: Strukturell rasisme: et statsvitenskapelig perspektiv
Jonas Fossli Gjersø: Tore Linné Eriksen: Afrika: Fra de første mennesker til i dag

Ingrid Smette, Christer Hyggen, Anja Bredal: Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen
Anne Lise Ellingsæter, Ragni Hege Kitterød: Den «uferdige» revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?
Geir O. Rønning: The bad, the good and the ugly
Atle H. Haugsgjerd, Kjersti Thorbjørnsrud: Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk
Gunn Elisabeth Birkelund: Skal europeere begynne å snakke om «raser» igjen?
Marta Bivand Erdal: Om å få høre til: en noe avventende og lavmælt tilnærming til rasialisering
Torkel Brekke: Strukturell rasisme og andre alt-i-ett-begreper
Olav Elgvin: Strukturell rasisme i Norge: en funksjonalistisk tilnærming til rasisme uten rasister
Arnfinn H. Midtbøen: Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?
Julia Orupabo: Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan
Tore Wig: Strukturell rasisme: et statsvitenskapelig perspektiv
Jonas Fossli Gjersø: Tore Linné Eriksen: Afrika: Fra de første mennesker til i dag

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2020 2020-12-09

Reidun Follesø: Langt nok fra eller tett nok på?
Tone Jørgensen, Kåre Heggen: Det barnevernfaglege skjønnet og verdien av kollegiale drøftingar
Tina Gerdts-Andresen, Heidi Aarum Hansen: Barnets rett til å bli hørt
Hanne Ingerslev: Langt nok fra eller tett nok på?

Reidun Follesø: Langt nok fra eller tett nok på?
Tone Jørgensen, Kåre Heggen: Det barnevernfaglege skjønnet og verdien av kollegiale drøftingar
Tina Gerdts-Andresen, Heidi Aarum Hansen: Barnets rett til å bli hørt
Hanne Ingerslev: Langt nok fra eller tett nok på?

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no