Fokus på familien 04/2018 2018-12-07

Bridge over troubled word
Dilemmaer og muligheder i kommunale indsatser i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn i Danmark
Ett Samtal i Taget: Parterapi på en gång
Jan-Christer Wahlbeck: Ihmiskunnan tulevaisuus – Mänsklighetens framtid
Kan klient- og resultatstyrt praksis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi?
Leder
Riyad Al-Baldawi: Familjen i exil. Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext
Tore Dag Bøe og Arne Thomassen: Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre

Bridge over troubled word
Dilemmaer og muligheder i kommunale indsatser i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn i Danmark
Ett Samtal i Taget: Parterapi på en gång
Jan-Christer Wahlbeck: Ihmiskunnan tulevaisuus – Mänsklighetens framtid
Kan klient- og resultatstyrt praksis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi?
Leder
Riyad Al-Baldawi: Familjen i exil. Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext
Tore Dag Bøe og Arne Thomassen: Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 04/2018 2018-11-16

Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet
Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer
Kjære leser
Usynlige lesbiske og kontroversielle homofile
«Vi hadde ikke menstruasjon, vi hadde ‘vondt i maven’»

Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet
Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer
Kjære leser
Usynlige lesbiske og kontroversielle homofile
«Vi hadde ikke menstruasjon, vi hadde ‘vondt i maven’»

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2018 2018-12-04

Barn som pårørende anno 2018
Bokanmeldelse
Fagpersoners recovery – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse
Familieambulatoriet – en vellykket modell for identifisering av sped- og småbarn i risiko?
Fontenehusets betydning for unge medlemmer
Hvem er dagens psykisk helsearbeider – tjue år etter Opptrappingsplanen?
Medisinfri behandling – et omstridt og etterlengtet tilbud
Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner
Psykisk helsearbeid – slik vi ser det
Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring
Terapeuters opplevelse av endring i egen arbeidsalliansekompetanse etter utdanning i Motiverende Intervju
Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet

Barn som pårørende anno 2018
Bokanmeldelse
Fagpersoners recovery – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse
Familieambulatoriet – en vellykket modell for identifisering av sped- og småbarn i risiko?
Fontenehusets betydning for unge medlemmer
Hvem er dagens psykisk helsearbeider – tjue år etter Opptrappingsplanen?
Medisinfri behandling – et omstridt og etterlengtet tilbud
Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner
Psykisk helsearbeid – slik vi ser det
Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring
Terapeuters opplevelse av endring i egen arbeidsalliansekompetanse etter utdanning i Motiverende Intervju
Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2019 2019-02-11

Eliten vi elsker å hate. Mediekonstruerte myter om svensk og norsk kulturelite
En migrasjonsforskers bekjennelser
Faglighet og farlighet
Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket
Kampen om virkelighetene
Konsulenter 2018
Mediatisering og implisitt normativitet i innvandringsforskningen
Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet
Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv
Sluttreplikk
Stor ståhei for ingenting?
Ubehaget i migrasjonsforskningen
Viktig vitenskapsteoretisk bidrag
Vitenskapens seiere i kampen om virkeligheten

Eliten vi elsker å hate. Mediekonstruerte myter om svensk og norsk kulturelite
En migrasjonsforskers bekjennelser
Faglighet og farlighet
Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket
Kampen om virkelighetene
Konsulenter 2018
Mediatisering og implisitt normativitet i innvandringsforskningen
Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet
Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv
Sluttreplikk
Stor ståhei for ingenting?
Ubehaget i migrasjonsforskningen
Viktig vitenskapsteoretisk bidrag
Vitenskapens seiere i kampen om virkeligheten

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2018 2018-12-10

25 år med fylkesnemnda
Barnevern – et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?
Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet – fra teori til praksis
Ettervern
Nye tanker – nye perspektiver?

25 år med fylkesnemnda
Barnevern – et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?
Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet – fra teori til praksis
Ettervern
Nye tanker – nye perspektiver?

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no