Fokus på familien 02/2018 2018-06-13

Alene hjemme?
Bortom makt och kontroll – den cybernetiska revolutionens värde enligt Lynn Hoffman
Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver
Familjestruktur i en förändrad miljö
Lynn Hoffman
Regnbågsfamiljer: Familjer där föräldrarna är homo, bi, trans eller queer
Temanummer – Familjekonstellationer i nutida Norden

Alene hjemme?
Bortom makt och kontroll – den cybernetiska revolutionens värde enligt Lynn Hoffman
Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver
Familjestruktur i en förändrad miljö
Lynn Hoffman
Regnbågsfamiljer: Familjer där föräldrarna är homo, bi, trans eller queer
Temanummer – Familjekonstellationer i nutida Norden

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 03/2018 2018-09-10

Å føle i offentligheten – en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer
Da #metoo kom til Norge
Leder
Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen
Trumps USA – en identitetspolitisk smeltedigel

Å føle i offentligheten – en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer
Da #metoo kom til Norge
Leder
Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen
Trumps USA – en identitetspolitisk smeltedigel

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 02-03/2018 2018-09-21

Brukererfaringer med psykiske helsetjenester. Hva viser oppsummert forskning?
Brukermedvirkning som realitet – et eksempel som viser vei
«Det hjelper ikke å si ifra til de voksne»
Dyreassistert terapi med hund i poliklinikk
En sak for seg – eller en sak for alle?
En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser
Hvordan ivaretas ansatte?
«Jeg våger mer nå.» Teaterscenen som formidlingsarena for livserfaringer for mennesker med psykiske helseproblemer
Klokhet mot vondt
Mennesket først, helsen etterpå
Miljøterapi for kvinner utsatt for æresrelatert vold – med relasjonen som det bærende element
Ønsker om jobb og utdanning blant medlemmer av et klubbhus for personer med psykiske lidelser
Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp
Pedersen, R. & Nordtvedt, P. (red.): Etikk i psykiske helsetjenester
Psykisk helse er en utfordring i en samordnet rehabiliteringsprosess
Samhandling om tjenester til personer med utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser: Hvilke erfaringer har deres foreldre?
Sterke møter
Store endringer i psykisk helsevernloven

Brukererfaringer med psykiske helsetjenester. Hva viser oppsummert forskning?
Brukermedvirkning som realitet – et eksempel som viser vei
«Det hjelper ikke å si ifra til de voksne»
Dyreassistert terapi med hund i poliklinikk
En sak for seg – eller en sak for alle?
En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Forskning som sunn uro i samarbeidsbaserte prosesser
Hvordan ivaretas ansatte?
«Jeg våger mer nå.» Teaterscenen som formidlingsarena for livserfaringer for mennesker med psykiske helseproblemer
Klokhet mot vondt
Mennesket først, helsen etterpå
Miljøterapi for kvinner utsatt for æresrelatert vold – med relasjonen som det bærende element
Ønsker om jobb og utdanning blant medlemmer av et klubbhus for personer med psykiske lidelser
Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp
Pedersen, R. & Nordtvedt, P. (red.): Etikk i psykiske helsetjenester
Psykisk helse er en utfordring i en samordnet rehabiliteringsprosess
Samhandling om tjenester til personer med utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser: Hvilke erfaringer har deres foreldre?
Sterke møter
Store endringer i psykisk helsevernloven

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2018 2018-08-23

Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder
Hvor godt fungerer partiorganisasjonene – slik medlemmene ser det?
Neoliberal urbanitet
Positiv sosiologi. Fotnoter til en uutgravd sosiologi
Silje Bringsrud Fekjær: Ph.d. - en veiviser

Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge
Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder
Hvor godt fungerer partiorganisasjonene – slik medlemmene ser det?
Neoliberal urbanitet
Positiv sosiologi. Fotnoter til en uutgravd sosiologi
Silje Bringsrud Fekjær: Ph.d. - en veiviser

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 02-03/2018 2018-09-19

«Da skjønte jeg at nå smeller det snart»
Det enkle, det viktige og det vanskelige språket
Forsvarlighetskravet i barneverntjenester
Fosterbarns kontakt med psykiske helsetjenester
I hvilken grad er det samsvar mellom ledernes verdier og deres persepsjon av organisasjonens og myndighetenes verdier?
Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg
Mentalisering –
Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø
Skiftende regler og praksiser i omsorgsmiljøet i en barneverninstitusjon

«Da skjønte jeg at nå smeller det snart»
Det enkle, det viktige og det vanskelige språket
Forsvarlighetskravet i barneverntjenester
Fosterbarns kontakt med psykiske helsetjenester
I hvilken grad er det samsvar mellom ledernes verdier og deres persepsjon av organisasjonens og myndighetenes verdier?
Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg
Mentalisering –
Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø
Skiftende regler og praksiser i omsorgsmiljøet i en barneverninstitusjon

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no