Fokus på familien 2017 Nr 02 2017-05-30

Leder nr. 2 2017
The Era of Emergency Relocation - A Transcontextual Perspective
Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse
Samarbeid, brukermedvirkning og kvalitet i psykisk helsevern for barn og unge - En tekstanalyse av «Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge»
Narrative Therapy-Informed Relational Interviewing - Emotionally Preparing Conflicted Couple Relationships for Possible Re-unification, Separation, Mediation, and Family Courtrooms
Veiledning som jordmorkunst

Leder nr. 2 2017
The Era of Emergency Relocation - A Transcontextual Perspective
Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse
Samarbeid, brukermedvirkning og kvalitet i psykisk helsevern for barn og unge - En tekstanalyse av «Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge»
Narrative Therapy-Informed Relational Interviewing - Emotionally Preparing Conflicted Couple Relationships for Possible Re-unification, Separation, Mediation, and Family Courtrooms
Veiledning som jordmorkunst

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 2008 Nr 03-04 2009-03-31

From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Anonym chatrådgivning af børn og unge
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Anonym chatrådgivning af børn og unge
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 2016 Nr 06 2016-12-19

Leder
En organisasjon for mangfoldet
Frykter for Rusfagsbiblioteket
- Vondt å høre barneombudets ord
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Er avhengighet en hjernesykdom?
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Rusforskning: Big-data og genetikk
LAR om Lar
Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Vår digitale verden
Hasjavvenning på mobilen
- Må rydde opp
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Markens grøde
Stoffbrukere og medier
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Leder
En organisasjon for mangfoldet
Frykter for Rusfagsbiblioteket
- Vondt å høre barneombudets ord
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Er avhengighet en hjernesykdom?
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Rusforskning: Big-data og genetikk
LAR om Lar
Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Vår digitale verden
Hasjavvenning på mobilen
- Må rydde opp
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Markens grøde
Stoffbrukere og medier
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 2016 Nr 04 2016-11-16

Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Genetikk, mening og den sosiale handling
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Genetikk, mening og den sosiale handling
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 Nr 01 2017-05-11

Feminism i företagsform?
Fremad i alle retninger!
Hvordan endre en mannsbastion?
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Kjære leser
Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger – med blikk for brytninger og nye muligheter
Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»?
Sigtona Halrynjo og Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet

Feminism i företagsform?
Fremad i alle retninger!
Hvordan endre en mannsbastion?
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Kjære leser
Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger – med blikk for brytninger og nye muligheter
Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»?
Sigtona Halrynjo og Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 Nr 02 2017-06-09

Leder
Drop out fra langtids døgnbasert rusbehandling
Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata‑undersøkelsen
Dramapedagogikk med fokus på forumspill i psykisk helsearbeid - Sykepleierstudenters refleksjoner over praksiserfaringer
«Man snakker ikke om sånt» - En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser
Det tar en landsby å oppdra et barn - Oppvekstmiljøets betydning for enslige mindreårige flyktningers navigering mot opplevelsen av psykisk helse og resiliens
Et sporskifte - andrepersonposisjon i psykisk helsearbeid
Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» - Noe mer enn et førstehjelpskurs?
Arbeidsplassen som tilfriskningsarena
Hvordan studere endring i pasienters helsetilstand innen ambulante akutteam - Individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorer
Noen ganger skal det ikke mer til
Eivind Normann-Eide: Skjønnlitterære selvmord
S. R. Aminof, A. O. Berg, T. V. Lagerberg, I. Melle, C. Simonsen, T. Ueland og M. Aas: Psykose og samfunn

Leder
Drop out fra langtids døgnbasert rusbehandling
Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata‑undersøkelsen
Dramapedagogikk med fokus på forumspill i psykisk helsearbeid - Sykepleierstudenters refleksjoner over praksiserfaringer
«Man snakker ikke om sånt» - En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser
Det tar en landsby å oppdra et barn - Oppvekstmiljøets betydning for enslige mindreårige flyktningers navigering mot opplevelsen av psykisk helse og resiliens
Et sporskifte - andrepersonposisjon i psykisk helsearbeid
Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» - Noe mer enn et førstehjelpskurs?
Arbeidsplassen som tilfriskningsarena
Hvordan studere endring i pasienters helsetilstand innen ambulante akutteam - Individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorer
Noen ganger skal det ikke mer til
Eivind Normann-Eide: Skjønnlitterære selvmord
S. R. Aminof, A. O. Berg, T. V. Lagerberg, I. Melle, C. Simonsen, T. Ueland og M. Aas: Psykose og samfunn

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 Nr 02 2017-05-10

Det norske samfunn sett fra Oslo
Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen
En bauta i norsk samfunnsforskning – fremdeles?
Er dette det norske samfunn?
Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge
I samme båt eller på hvert sitt nes?
Ikon og et verk for vår tid
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment

Det norske samfunn sett fra Oslo
Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen
En bauta i norsk samfunnsforskning – fremdeles?
Er dette det norske samfunn?
Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge
I samme båt eller på hvert sitt nes?
Ikon og et verk for vår tid
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 Nr 02 2017-06-21

Hva er egentlig problemet?
Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet
Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon
Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015
Et maktperspektiv på «gode nok foreldre» i barnevernets kontekst
Elen Egeland: Så det går deg godt. Roman
Et kunnskapsløftende tidsskrift

Hva er egentlig problemet?
Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet
Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon
Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015
Et maktperspektiv på «gode nok foreldre» i barnevernets kontekst
Elen Egeland: Så det går deg godt. Roman
Et kunnskapsløftende tidsskrift

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no