Fokus på familien 04/2017 2017-12-05

Bokomtale
Familier i skogen – et essay om å bli et fellesskap i tid og rom
Fokus på skrivande i Fokus
Ledare nr. 4 2017
Løsningsfokuserede samtaler og subjektivering
Med blikk på oss selv

Bokomtale
Familier i skogen – et essay om å bli et fellesskap i tid og rom
Fokus på skrivande i Fokus
Ledare nr. 4 2017
Løsningsfokuserede samtaler og subjektivering
Med blikk på oss selv

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 04/2017 2017-11-16

40 år med kvinne- og kjønnsforskning
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse
Bruk av tidsnyttingsstudier i kvinneforskningen
Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer
Mitt fugleliv
Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles?

40 år med kvinne- og kjønnsforskning
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse
Bruk av tidsnyttingsstudier i kvinneforskningen
Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer
Mitt fugleliv
Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles?

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2017 2017-12-11

«Åpen dialog bak lukkede dører» – pasienter og pårørendes erfaringer med Åpen dialog i nettverksmøter ved en lukket psykiatrisk avdeling
Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe og Klara Øverland (red.): Psykisk helse i skolen
Ein kunstterapeutisk prosess gjennom bilete og ord
Endringer i psykisk helsevernloven
«Her er det rom for medmenneskelighet»
Kaste et glass vann på et inferno
Mitt drømmepakkeforløp
På leting etter kompass og årer – aksept- og engasjementsterapi
Relasjonell innsikt sett i lys av makt, kunnskap, kjønn og ansvar. En studie fra nordnorsk distriktpsykiatri
Samarbeid noen dør med: Om sosialarbeideres erfaringer med klienter som dør i overdose
Tause menn som snakker

«Åpen dialog bak lukkede dører» – pasienter og pårørendes erfaringer med Åpen dialog i nettverksmøter ved en lukket psykiatrisk avdeling
Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe og Klara Øverland (red.): Psykisk helse i skolen
Ein kunstterapeutisk prosess gjennom bilete og ord
Endringer i psykisk helsevernloven
«Her er det rom for medmenneskelighet»
Kaste et glass vann på et inferno
Mitt drømmepakkeforløp
På leting etter kompass og årer – aksept- og engasjementsterapi
Relasjonell innsikt sett i lys av makt, kunnskap, kjønn og ansvar. En studie fra nordnorsk distriktpsykiatri
Samarbeid noen dør med: Om sosialarbeideres erfaringer med klienter som dør i overdose
Tause menn som snakker

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2017 2017-10-19

Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen
Arvesølvets verdi – den historiske transformasjonen av vannkraftforvaltningens legitimering
Christina Garsten, Bo Rothstein & Stefan Svallfors: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter
Espen D. H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabeth Ljunggren (red.): Kjønn og næringsliv i Norge
Jakten på eksellens – en trussel mot forskningsfriheten i akademia
Tian Sørhaug: Gull, arbeid og galskap. Penger og objekttrøbbel

Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen
Arvesølvets verdi – den historiske transformasjonen av vannkraftforvaltningens legitimering
Christina Garsten, Bo Rothstein & Stefan Svallfors: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter
Espen D. H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabeth Ljunggren (red.): Kjønn og næringsliv i Norge
Jakten på eksellens – en trussel mot forskningsfriheten i akademia
Tian Sørhaug: Gull, arbeid og galskap. Penger og objekttrøbbel

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2017 2017-12-12

Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen – en kunnskapsoversikt
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
Høyt utdannede fagforfattere
Hvilke former for råd og veiledning trengs i barnevernet?
Ikke ta selvfølgelighetene selvfølgelig
Kunnskapsleverandørene Glorija og Fredrik
Nyttårsønske
Ulltøy, regntøy og mystiske lapper. Glimt fra en kongress

Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen – en kunnskapsoversikt
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
Høyt utdannede fagforfattere
Hvilke former for råd og veiledning trengs i barnevernet?
Ikke ta selvfølgelighetene selvfølgelig
Kunnskapsleverandørene Glorija og Fredrik
Nyttårsønske
Ulltøy, regntøy og mystiske lapper. Glimt fra en kongress

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no