Fokus på familien 02/2021 2021-06-03

Hilde Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Arnstein Søvik: «Familie er ikke viktig for meg!»
Anne Albinus, Louise Grønbæk Østergaard: Hvordan forstå en spiseforstyrrelse som en “livsstyrelse”?
Turid Wangensteen, Sigrun Dalsaune Jansen: «Jeg vil jo så gjerne bli en god, trygg og rusfri pappa»
Mari Dalen Herland, Gunhild R. Farstad: Utfordringer i parforholdet i småbarnslivet: tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak
Lena Swedin: Fokus-2021-02-06_Swedin
Jogeir Berg: Ingunn Studsrød, Veronika Paulsen, Inge Kvaran og Kate Mevik (red.): Barnevernspedagog. En grunnbok
Ulf Axberg: Minnesord över Ingegerd Wirtberg
Johan Sundelin: Ingegerd Wirtberg har lämnat oss efter en tids sjukdom

Hilde Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Arnstein Søvik: «Familie er ikke viktig for meg!»
Anne Albinus, Louise Grønbæk Østergaard: Hvordan forstå en spiseforstyrrelse som en “livsstyrelse”?
Turid Wangensteen, Sigrun Dalsaune Jansen: «Jeg vil jo så gjerne bli en god, trygg og rusfri pappa»
Mari Dalen Herland, Gunhild R. Farstad: Utfordringer i parforholdet i småbarnslivet: tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak
Lena Swedin: Fokus-2021-02-06_Swedin
Jogeir Berg: Ingunn Studsrød, Veronika Paulsen, Inge Kvaran og Kate Mevik (red.): Barnevernspedagog. En grunnbok
Ulf Axberg: Minnesord över Ingegerd Wirtberg
Johan Sundelin: Ingegerd Wirtberg har lämnat oss efter en tids sjukdom

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 03/2021 2021-06-09

Pål Csaszni Halvorsen: Innledning
Kari Steen-Johnsen, Øyvind Bugge Solheim, Marte Slagsvold Winsvold, Bernard Enjolras: Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst
Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl, Kjersti Lohne: Rettens rolle etter 22. juli:
Ingeborg Hjorth: Minnesteder som respons på terror – en sammenligning av den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli med tilsvarende prosesser utenfor Norge
Katrine Fangen: Cynthia Miller-Idriss: Hate in the Homeland: The New Global Far Right
Emil Øversveen: Hallvard Notaker: Arbeiderpartiet og 22. juli
Bjørn Schiermer: Anne Gjelsvik (red.): Bearbeidelser: 22. juli i ord og bilder
Mats Lillehagen: Eirik Høyer Leivestad: Frykt og avsky i demokratiet

Pål Csaszni Halvorsen: Innledning
Kari Steen-Johnsen, Øyvind Bugge Solheim, Marte Slagsvold Winsvold, Bernard Enjolras: Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst
Kristin Bergtora Sandvik, Ingunn Ikdahl, Kjersti Lohne: Rettens rolle etter 22. juli:
Ingeborg Hjorth: Minnesteder som respons på terror – en sammenligning av den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli med tilsvarende prosesser utenfor Norge
Katrine Fangen: Cynthia Miller-Idriss: Hate in the Homeland: The New Global Far Right
Emil Øversveen: Hallvard Notaker: Arbeiderpartiet og 22. juli
Bjørn Schiermer: Anne Gjelsvik (red.): Bearbeidelser: 22. juli i ord og bilder
Mats Lillehagen: Eirik Høyer Leivestad: Frykt og avsky i demokratiet

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 01/2021 2021-05-26

Kjære lesar
Maria Øverli Leonsen, Ove Skarpenes: Den sakrale og den profane fotballen – om forskjeller i medias dekning av kvinne- og herrefotball på Sørlandet
Kjersti Misje Østbakken, Marte Marie Frisell: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?
Holger Pötzsch: Farsfigurer, skeive døtre og voldens egendynamikk i The Last of Us: Part II
Mathias Danbolt, Cecilie Ullerup Schmidt: Kampen mot «identitetspolitikk» og angrep på forskningsfriheten: Rapport fra Danmark
Anne-Jorunn Berg: Malou Juelskjær, Helle Plauborg og Stine W. Adrian: Dialogues on Agential Realism: Engaging in Worldings through Research Practice

Kjære lesar
Maria Øverli Leonsen, Ove Skarpenes: Den sakrale og den profane fotballen – om forskjeller i medias dekning av kvinne- og herrefotball på Sørlandet
Kjersti Misje Østbakken, Marte Marie Frisell: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?
Holger Pötzsch: Farsfigurer, skeive døtre og voldens egendynamikk i The Last of Us: Part II
Mathias Danbolt, Cecilie Ullerup Schmidt: Kampen mot «identitetspolitikk» og angrep på forskningsfriheten: Rapport fra Danmark
Anne-Jorunn Berg: Malou Juelskjær, Helle Plauborg og Stine W. Adrian: Dialogues on Agential Realism: Engaging in Worldings through Research Practice

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 02/2021 2021-05-21

Rita Sørly: Mangfold og muligheter
Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Aina Aune Kane, Stina Hirsti: Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer
Marianne V. Trondsen, Unn S. Manskow: Å være terapeut i en unntakstilstand: samtaleterapi på nett under koronapandemien til unge som har foreldre med rusproblemer
Peter Mikov, Madelen Endresen: Barn som pårørende under pandemien: erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19-utbruddet i Norge
Karen Synne Groven, Birgitte Ahlsen, Tone Dahl-Michelsen: Psykomotorisk fysioterapi & covid-19: psykisk helse og samtaler på nye måter
Marte Fjelnseth, Hege Sjølie: #Utenfilter – ensomhet og identitet på sosiale medier
Markus A. Haug, Erik R. Sund, Ziggi Ivan Santini, Vibeke Koushede, Steinar Krokstad: ABC (Act–Belong–Commit) for bedre psykisk helse hos voksne i Norge. En HUNT-studie
Heidi Westerlund: Prosessledelse i brukerundersøkelser: en innsikt i Bruker Spør Bruker
Hans-Petter Rode, Øystein Skrolsvik: Nye borgere i et nedstengt Norge
Siv-Elin Reitan: Rus, psykisk helse og pandemi
Andreas Seierstad, Kari Mette Sørgård, Tonje Kathrine Kretschmer Thue, Stig Evensen, Trine Sandal, June Ullevoldsæter Lystad: Pandemi og jobb: Hvordan påvirket smittevernrestriksjonene arbeidsmarkedet for unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser?
Jan Hammer, Yvonne Lian, Siv Anne Aas: Møte med aggresjonsproblematikk ved Blakstad sykehus under covid-19-pandemien
Kristina Sivertsen, Trond Stalsberg Mydland: Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter
Helén Ingrid Andreassen: Psykologen som lynavleder eller fasilitator for endring?
Jens Peter Eckardt: Det, du ikke ved, får pårørende ondt af. Om pårørende til psykisk syge i en coronatid
Øystein Henriksen: Astrid Skatvedt: Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling
Sissel Neverdal: Julie proff, Annika proff, Sandra proff, Lisa proff, Marius proff og Heidi B. Grande: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Unge deler erfaringer og gir råd
Kari Maritza Kollbotn: Kjersti Kollbotn: Dis

Rita Sørly: Mangfold og muligheter
Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Aina Aune Kane, Stina Hirsti: Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer
Marianne V. Trondsen, Unn S. Manskow: Å være terapeut i en unntakstilstand: samtaleterapi på nett under koronapandemien til unge som har foreldre med rusproblemer
Peter Mikov, Madelen Endresen: Barn som pårørende under pandemien: erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19-utbruddet i Norge
Karen Synne Groven, Birgitte Ahlsen, Tone Dahl-Michelsen: Psykomotorisk fysioterapi & covid-19: psykisk helse og samtaler på nye måter
Marte Fjelnseth, Hege Sjølie: #Utenfilter – ensomhet og identitet på sosiale medier
Markus A. Haug, Erik R. Sund, Ziggi Ivan Santini, Vibeke Koushede, Steinar Krokstad: ABC (Act–Belong–Commit) for bedre psykisk helse hos voksne i Norge. En HUNT-studie
Heidi Westerlund: Prosessledelse i brukerundersøkelser: en innsikt i Bruker Spør Bruker
Hans-Petter Rode, Øystein Skrolsvik: Nye borgere i et nedstengt Norge
Siv-Elin Reitan: Rus, psykisk helse og pandemi
Andreas Seierstad, Kari Mette Sørgård, Tonje Kathrine Kretschmer Thue, Stig Evensen, Trine Sandal, June Ullevoldsæter Lystad: Pandemi og jobb: Hvordan påvirket smittevernrestriksjonene arbeidsmarkedet for unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser?
Jan Hammer, Yvonne Lian, Siv Anne Aas: Møte med aggresjonsproblematikk ved Blakstad sykehus under covid-19-pandemien
Kristina Sivertsen, Trond Stalsberg Mydland: Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter
Helén Ingrid Andreassen: Psykologen som lynavleder eller fasilitator for endring?
Jens Peter Eckardt: Det, du ikke ved, får pårørende ondt af. Om pårørende til psykisk syge i en coronatid
Øystein Henriksen: Astrid Skatvedt: Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling
Sissel Neverdal: Julie proff, Annika proff, Sandra proff, Lisa proff, Marius proff og Heidi B. Grande: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Unge deler erfaringer og gir råd
Kari Maritza Kollbotn: Kjersti Kollbotn: Dis

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 02/2021 2021-04-21

Ottar Hellevik: Rapportering og formidling av risiko
Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle: Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord
Nicolay B. Johansen: Bruddet med samfunnskontrakten
Janne Paulsen Breimo, Johans Tveit Sandvin, Christian Lo, Cecilie Høj Anvik: Bekymret eller ikke bekymret – er det spørsmålet?
Øivind Bratberg: Samfunnsforskerens møte med tekst
Harald Baldersheim: Håvard Teigen: Distriktspolitikkens historie i Norge

Ottar Hellevik: Rapportering og formidling av risiko
Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle: Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord
Nicolay B. Johansen: Bruddet med samfunnskontrakten
Janne Paulsen Breimo, Johans Tveit Sandvin, Christian Lo, Cecilie Høj Anvik: Bekymret eller ikke bekymret – er det spørsmålet?
Øivind Bratberg: Samfunnsforskerens møte med tekst
Harald Baldersheim: Håvard Teigen: Distriktspolitikkens historie i Norge

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 01/2021 2021-03-25

Reidun Follesø: Fredelig maktskifte etter fire år
Merete Tunestveit, Magne Mæhle, Oddbjørg Skjær Ulvik: Deltaking i barnevernet –
Milfrid Tonheim, Anette Christine Iversen, Laila Grønn-Jensen: «Redde for å miste, redde for å kreve, redde for å være vanskelige»:
Torill Moe, Kjell Aage Gotvassli: Samarbeid om barns beste i Longyearbyen på 78° nord
Kåre S. Olafsen, Kristin Berg Nordahl, Filip Drozd: Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn
Knut Elgsaas: Proaktive politikere i barnevernet – er det mulig?

Reidun Follesø: Fredelig maktskifte etter fire år
Merete Tunestveit, Magne Mæhle, Oddbjørg Skjær Ulvik: Deltaking i barnevernet –
Milfrid Tonheim, Anette Christine Iversen, Laila Grønn-Jensen: «Redde for å miste, redde for å kreve, redde for å være vanskelige»:
Torill Moe, Kjell Aage Gotvassli: Samarbeid om barns beste i Longyearbyen på 78° nord
Kåre S. Olafsen, Kristin Berg Nordahl, Filip Drozd: Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn
Knut Elgsaas: Proaktive politikere i barnevernet – er det mulig?

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no