Fokus på familien 02/2019 2019-06-03

Hilde Aamodt, Vigdis Vie Torsteinsson: Leder
Kristin Kommisrud, Kerstin Söderström, Lillan Halsaa, Astrid Halsa: «Jeg er ikke noe offer for mamma»
Lennart Lorås: Systemisk familieterapi: Kart over systemiske ferdigheter i psykisk helsevern for barn og ungdom
Helene Grau, Maria Lykke: Kroppen som aktør
Björn Waenerlund: Per hade blivit förälskad i barnens förskollärare
Arild Aambø: Azra og Maria Gulani: En muslimsk mors kamp
Arild Aambø: Sara Omar: Dødevaskeren
Vigdis Wie Torsteinsson: Søren Hertz: Børn og unge, psykiatri og samfund

Hilde Aamodt, Vigdis Vie Torsteinsson: Leder
Kristin Kommisrud, Kerstin Söderström, Lillan Halsaa, Astrid Halsa: «Jeg er ikke noe offer for mamma»
Lennart Lorås: Systemisk familieterapi: Kart over systemiske ferdigheter i psykisk helsevern for barn og ungdom
Helene Grau, Maria Lykke: Kroppen som aktør
Björn Waenerlund: Per hade blivit förälskad i barnens förskollärare
Arild Aambø: Azra og Maria Gulani: En muslimsk mors kamp
Arild Aambø: Sara Omar: Dødevaskeren
Vigdis Wie Torsteinsson: Søren Hertz: Børn og unge, psykiatri og samfund

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Nye tider – nytt tidsskrift
Joachim Vogt Isaksen, Aksel Tjora: Pressens biologisering av ADHD
Anne Skevik Grødem: Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Cora Alexa Døving: Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Ivar Frønes: Genetikk, mening og den sosiale handling
Anne Grete Sandaunet: Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Johan Fredrik Rye: Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Nye tider – nytt tidsskrift
Joachim Vogt Isaksen, Aksel Tjora: Pressens biologisering av ADHD
Anne Skevik Grødem: Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Cora Alexa Døving: Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Ivar Frønes: Genetikk, mening og den sosiale handling
Anne Grete Sandaunet: Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Johan Fredrik Rye: Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 02/2019 2019-06-25

Kjære leser
Ragni Hege Kitterød, Sigtona Halrynjo: Mer likestilling med fedrekvote?
Tanja Haraldsdottir Nordberg: Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet
Siri Øyslebø Sørensen, Vivian Anette Lagesen, Knut Holtan Sørensen, Guro Korsnes Kristensen: Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping
Kristin Engh Førde: Sara Ahmed: Living a feminist life
Anica Munir: Aud Korbøl med Arnfinn H. Midtbøen: Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973

Kjære leser
Ragni Hege Kitterød, Sigtona Halrynjo: Mer likestilling med fedrekvote?
Tanja Haraldsdottir Nordberg: Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet
Siri Øyslebø Sørensen, Vivian Anette Lagesen, Knut Holtan Sørensen, Guro Korsnes Kristensen: Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping
Kristin Engh Førde: Sara Ahmed: Living a feminist life
Anica Munir: Aud Korbøl med Arnfinn H. Midtbøen: Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 02/2019 2019-06-12

Rita Sørly: Faren ved å lytte til en historie
Ole Martin Nordaunet: Aktiviteter i et recovery-perspektiv. En litteraturgjennomgang
Gunnar Vold Hansen, Ragnhild Fugletveit, Petter Arvesen: Arbeid som recovery-strategi
Reidar Pettersen Vibeto, Marit Borg, Tommy Lunde Sjåfjell, Stian Nissen Biong, Bengt Eirik Karlsson: Relasjonell recovery – utforsking av samarbeid som bidrag til personers recovery i et botilbud
Merete Nesset: Mikrofonen i øredobben
Gunn Helen Kristiansen: Ny hypotese utfordrer biopsykiatrien
Helga Helland Finstad: Lene K. Lund: Psykologen som stjal

Rita Sørly: Faren ved å lytte til en historie
Ole Martin Nordaunet: Aktiviteter i et recovery-perspektiv. En litteraturgjennomgang
Gunnar Vold Hansen, Ragnhild Fugletveit, Petter Arvesen: Arbeid som recovery-strategi
Reidar Pettersen Vibeto, Marit Borg, Tommy Lunde Sjåfjell, Stian Nissen Biong, Bengt Eirik Karlsson: Relasjonell recovery – utforsking av samarbeid som bidrag til personers recovery i et botilbud
Merete Nesset: Mikrofonen i øredobben
Gunn Helen Kristiansen: Ny hypotese utfordrer biopsykiatrien
Helga Helland Finstad: Lene K. Lund: Psykologen som stjal

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2019 2019-08-21

Johanne Yttri Dahl: Spaningsblikket – en utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene
Arnhild Bie-Drivdal: Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid
Eirik Vatnøy, Marit Kristine Bjøntegård: «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter
Harriet Bjerrum Nielsen, Kirsti Malterud: Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn
Axel West Pedersen, Arnfinn H. Midtbøen: Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller
Ola Lotherington Vestad: Den lange veien fra samvariasjon til årsakssammenheng
Kristian Heggebø, Justyna Bell, Ida Tolgensbakk, Jon Ivar Elstad: «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer
Erling Barth, Sara Cools, Marte Strøm: Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet
Maria Forthun Hoen, Simen Markussen, Knut Røed: Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne
Mats Lillehagen: Aksel Tjora: Hva er fellesskap

Johanne Yttri Dahl: Spaningsblikket – en utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene
Arnhild Bie-Drivdal: Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid
Eirik Vatnøy, Marit Kristine Bjøntegård: «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter
Harriet Bjerrum Nielsen, Kirsti Malterud: Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn
Axel West Pedersen, Arnfinn H. Midtbøen: Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller
Ola Lotherington Vestad: Den lange veien fra samvariasjon til årsakssammenheng
Kristian Heggebø, Justyna Bell, Ida Tolgensbakk, Jon Ivar Elstad: «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer
Erling Barth, Sara Cools, Marte Strøm: Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet
Maria Forthun Hoen, Simen Markussen, Knut Røed: Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne
Mats Lillehagen: Aksel Tjora: Hva er fellesskap

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 01-02/2019 2019-06-18

Reidun Follesø, Elisiv Bakketeig, Ingrid Blindheim, Øivin Christiansen, Viggo Krüger, Inger Oterholm: Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?
Hege Bjørnestøl Beckmann: «Hvis det går en dag uten musikk, føler jeg at jeg ikke har levd den dagen»
Christine Wilhelmsen, Gisle Fuhr: Musikkterapi som relasjonsarbeid med ungdommer i barnevernet
Viggo Krüger, Therese Risnes, Cecilie Sand Nilsen, Thomas Høiseth: Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie
Stine Lindahl Jacobsen: Musikterapi i udredning og behandling af udsatte børn og familier
Niels Ulrik Sørensen, Anne Mette W. Nielsen: Kunst som alternativ arena for en social indsats: seks bærende elementer, der gør en forskel for unge på kanten af samfundet
Svein Fuglestad, Elisabeth Grønning, Jan Storø: Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv
Ingrid Nilsen Lie, Tor Jørgen Schjelde: Læring og narrativer: digitale fortellinger fra praksis
Solveig Botnen Eide: Kroken, Randi Edland (red.): Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk
Randi Edland Kroken: Å formidle stemmer fra en myk sektor
Sturla Falck, Lars B. Kristofersen: Nekrolog

Reidun Follesø, Elisiv Bakketeig, Ingrid Blindheim, Øivin Christiansen, Viggo Krüger, Inger Oterholm: Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?
Hege Bjørnestøl Beckmann: «Hvis det går en dag uten musikk, føler jeg at jeg ikke har levd den dagen»
Christine Wilhelmsen, Gisle Fuhr: Musikkterapi som relasjonsarbeid med ungdommer i barnevernet
Viggo Krüger, Therese Risnes, Cecilie Sand Nilsen, Thomas Høiseth: Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie
Stine Lindahl Jacobsen: Musikterapi i udredning og behandling af udsatte børn og familier
Niels Ulrik Sørensen, Anne Mette W. Nielsen: Kunst som alternativ arena for en social indsats: seks bærende elementer, der gør en forskel for unge på kanten af samfundet
Svein Fuglestad, Elisabeth Grønning, Jan Storø: Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv
Ingrid Nilsen Lie, Tor Jørgen Schjelde: Læring og narrativer: digitale fortellinger fra praksis
Solveig Botnen Eide: Kroken, Randi Edland (red.): Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk
Randi Edland Kroken: Å formidle stemmer fra en myk sektor
Sturla Falck, Lars B. Kristofersen: Nekrolog

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no