Fokus på familien 02/2018 2018-06-13

Alene hjemme?
Bortom makt och kontroll – den cybernetiska revolutionens värde enligt Lynn Hoffman
Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver
Familjestruktur i en förändrad miljö
Lynn Hoffman
Regnbågsfamiljer: Familjer där föräldrarna är homo, bi, trans eller queer
Temanummer – Familjekonstellationer i nutida Norden

Alene hjemme?
Bortom makt och kontroll – den cybernetiska revolutionens värde enligt Lynn Hoffman
Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver
Familjestruktur i en förändrad miljö
Lynn Hoffman
Regnbågsfamiljer: Familjer där föräldrarna är homo, bi, trans eller queer
Temanummer – Familjekonstellationer i nutida Norden

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 01-02/2018 2018-06-28

Å «bære» sitt kjønn. Kjønnet organisasjonskultur innenfor realfag
Balansekunst i utøvende musikkutdanning
«Dette ble min eneste mulighet».
Et kjønnet rom for akademisk skriving
Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter
Guttepanikk og jentepress – paradokser og kunnskapskrise
Kjære leser
Norske kunstnere og det doble likestillingsparadokset

Å «bære» sitt kjønn. Kjønnet organisasjonskultur innenfor realfag
Balansekunst i utøvende musikkutdanning
«Dette ble min eneste mulighet».
Et kjønnet rom for akademisk skriving
Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter
Guttepanikk og jentepress – paradokser og kunnskapskrise
Kjære leser
Norske kunstnere og det doble likestillingsparadokset

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01/2018 2018-03-12

«Bare i vannet er jeg normal»
En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid
«Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever»
Kultur for song og musikk i demensomsorga?
Møte mellom skadereduksjon og Housing First i Norge – ansattes beskrivelser
Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri
Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp i psykisk helse- og rusfeltet
Vektens fallgruve – når alt handler om tall
«Viktig å se mennesket bak dommen»

«Bare i vannet er jeg normal»
En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid
«Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever»
Kultur for song og musikk i demensomsorga?
Møte mellom skadereduksjon og Housing First i Norge – ansattes beskrivelser
Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri
Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp i psykisk helse- og rusfeltet
Vektens fallgruve – når alt handler om tall
«Viktig å se mennesket bak dommen»

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 02/2018 2018-04-20

Fagdebatt på internett
Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform
From Marx to emotions
Hilde Lidén: Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet
Jostein Askim, Kristoffer Kolltveit og Per Gunnar Røe (red.):En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring
Likestillingsintegrering i kvinnedominerte sektorer – horisontale styringsutfordringer
Sverre Flaatten: Høyesterett, straffen og tyveriene
Underveis Menns og kvinners lederkarrierer

Fagdebatt på internett
Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform
From Marx to emotions
Hilde Lidén: Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet
Jostein Askim, Kristoffer Kolltveit og Per Gunnar Røe (red.):En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring
Likestillingsintegrering i kvinnedominerte sektorer – horisontale styringsutfordringer
Sverre Flaatten: Høyesterett, straffen og tyveriene
Underveis Menns og kvinners lederkarrierer

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 01/2018 2018-04-09

Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier
Barneverntjenesten – en polyfon organisasjon?
Er tre år nok?
Glimt fra tilknytningsteoriens historie
Utføre oppreisning: Saksbehandle søknader, støtte overlevende og konfrontere en samfunnsmessig skamplett

Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier
Barneverntjenesten – en polyfon organisasjon?
Er tre år nok?
Glimt fra tilknytningsteoriens historie
Utføre oppreisning: Saksbehandle søknader, støtte overlevende og konfrontere en samfunnsmessig skamplett

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no