Fokus på familien 01/2018 2018-03-13

Bokmelding
Bokomtale
Går annethvert ekteskap i oppløsning?
Involvering av barn: et essay om barn i voksne konflikter
Leder nr. 1 2018
Narrativ gruppeterapi
Salvador Minuchin
Salvador Minuchin 1921–2017

Bokmelding
Bokomtale
Går annethvert ekteskap i oppløsning?
Involvering av barn: et essay om barn i voksne konflikter
Leder nr. 1 2018
Narrativ gruppeterapi
Salvador Minuchin
Salvador Minuchin 1921–2017

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 04/2017 2017-11-16

40 år med kvinne- og kjønnsforskning
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse
Bruk av tidsnyttingsstudier i kvinneforskningen
Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer
Mitt fugleliv
Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles?

40 år med kvinne- og kjønnsforskning
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse
Bruk av tidsnyttingsstudier i kvinneforskningen
Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer
Mitt fugleliv
Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles?

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01/2018 2018-03-12

«Bare i vannet er jeg normal»
En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid
«Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever»
Kultur for song og musikk i demensomsorga?
Møte mellom skadereduksjon og Housing First i Norge – ansattes beskrivelser
Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri
Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp i psykisk helse- og rusfeltet
Vektens fallgruve – når alt handler om tall
«Viktig å se mennesket bak dommen»

«Bare i vannet er jeg normal»
En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid
«Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever»
Kultur for song og musikk i demensomsorga?
Møte mellom skadereduksjon og Housing First i Norge – ansattes beskrivelser
Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri
Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp i psykisk helse- og rusfeltet
Vektens fallgruve – når alt handler om tall
«Viktig å se mennesket bak dommen»

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2018 2018-02-27

Cand.theol. Sundt og hans nye fag
Den norske samarbeidsmodellen: egnet for eksport til USA?
Eilert Sundt: Hard refser, øm forsoner
Eilert Sundt og sannheten
Eilert Sundt som statistiker
Harriet Bjerrum Nielsen: Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach
Hva kan vi lære av Eilert Sundt?
Jørn Ljunggren (red.): Oslo – ulikhetenes by
Klasse, kropp og kultur
Konsulenter 2017
Passe inn og passe til
Per Mangset og Ole Marius Hylland: Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis
Raino Malnes & Knut Midgaard: Politisk filosofi
Sundtske bølger og ugifte samliv
Symposium: Eilert Sundt 200 år
Terje Rasmussen: Ansiktet foran makten: Om politisk lederskap

Cand.theol. Sundt og hans nye fag
Den norske samarbeidsmodellen: egnet for eksport til USA?
Eilert Sundt: Hard refser, øm forsoner
Eilert Sundt og sannheten
Eilert Sundt som statistiker
Harriet Bjerrum Nielsen: Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach
Hva kan vi lære av Eilert Sundt?
Jørn Ljunggren (red.): Oslo – ulikhetenes by
Klasse, kropp og kultur
Konsulenter 2017
Passe inn og passe til
Per Mangset og Ole Marius Hylland: Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis
Raino Malnes & Knut Midgaard: Politisk filosofi
Sundtske bølger og ugifte samliv
Symposium: Eilert Sundt 200 år
Terje Rasmussen: Ansiktet foran makten: Om politisk lederskap

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2017 2017-12-12

Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen – en kunnskapsoversikt
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
Høyt utdannede fagforfattere
Hvilke former for råd og veiledning trengs i barnevernet?
Ikke ta selvfølgelighetene selvfølgelig
Kunnskapsleverandørene Glorija og Fredrik
Nyttårsønske
Ulltøy, regntøy og mystiske lapper. Glimt fra en kongress

Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen – en kunnskapsoversikt
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
Høyt utdannede fagforfattere
Hvilke former for råd og veiledning trengs i barnevernet?
Ikke ta selvfølgelighetene selvfølgelig
Kunnskapsleverandørene Glorija og Fredrik
Nyttårsønske
Ulltøy, regntøy og mystiske lapper. Glimt fra en kongress

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no