Tidsskrifter

Fokus på familien 2017 Nr 01 2017-04-04

Leder nr. 1 2017
Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd: et fremoverrettet tilbakeblikk
«Å lage et rom for samtale» - Et fagutviklingsprosjekt om mekling i høykonflikt
Supporting Fathers after Separation and Divorce through Programmatic Intervention - Fortsatt Foreldre in Norway as an Example
Sissel Gran: Det er slutt
Øivin Christiansen og Bente Heggem Kojan (red.): Beslutninger i barnevernet
Our Way of Living is Enriched With Endless Invitations to Create - Dr. Peter Lang 31.12. 1944-12.7. 2016 R.I.P

Leder nr. 1 2017
Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd: et fremoverrettet tilbakeblikk
«Å lage et rom for samtale» - Et fagutviklingsprosjekt om mekling i høykonflikt
Supporting Fathers after Separation and Divorce through Programmatic Intervention - Fortsatt Foreldre in Norway as an Example
Sissel Gran: Det er slutt
Øivin Christiansen og Bente Heggem Kojan (red.): Beslutninger i barnevernet
Our Way of Living is Enriched With Endless Invitations to Create - Dr. Peter Lang 31.12. 1944-12.7. 2016 R.I.P

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 2008 Nr 03-04 2009-03-31

From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Anonym chatrådgivning af børn og unge
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Anonym chatrådgivning af børn og unge
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 2016 Nr 06 2016-12-19

Leder
En organisasjon for mangfoldet
Frykter for Rusfagsbiblioteket
- Vondt å høre barneombudets ord
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Er avhengighet en hjernesykdom?
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Rusforskning: Big-data og genetikk
LAR om Lar
Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Vår digitale verden
Hasjavvenning på mobilen
- Må rydde opp
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Markens grøde
Stoffbrukere og medier
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Leder
En organisasjon for mangfoldet
Frykter for Rusfagsbiblioteket
- Vondt å høre barneombudets ord
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Er avhengighet en hjernesykdom?
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Rusforskning: Big-data og genetikk
LAR om Lar
Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Vår digitale verden
Hasjavvenning på mobilen
- Må rydde opp
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Markens grøde
Stoffbrukere og medier
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 2016 Nr 04 2016-11-16

Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Genetikk, mening og den sosiale handling
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Genetikk, mening og den sosiale handling
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 Nr 01 2017-05-11

Feminism i företagsform?
Fremad i alle retninger!
Hvordan endre en mannsbastion?
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Kjære leser
Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger – med blikk for brytninger og nye muligheter
Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»?
Sigtona Halrynjo og Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet

Feminism i företagsform?
Fremad i alle retninger!
Hvordan endre en mannsbastion?
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Kjære leser
Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger – med blikk for brytninger og nye muligheter
Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»?
Sigtona Halrynjo og Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 Nr 01 2017-03-06

Leder
Kva klinisk nytte har me av dagens psykiatriske diagnosar - og kva er alternativet?
Diagnose: barndomsforgiftning
Diagnosenes makt over sinnene: refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler
Psykiatridiagnosar - til pasientens beste?
Psykiatrisering som kulturmönster - Ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa
Diagnose psykose – den problematiske linken mellom kunnskapsgrunnlag og retningslinjer for behandling - En kritisk refleksjon rundt diagnoser og diagnostiske praksiser, med utgangspunkt i Helsedirektoratets manual for Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
Samtidsdiagnose
Hva er det ved diagnosen psykisk utviklingshemming som legaliserer bruk av tvang og makt?
En psykiatrisk hengemyr?

Leder
Kva klinisk nytte har me av dagens psykiatriske diagnosar - og kva er alternativet?
Diagnose: barndomsforgiftning
Diagnosenes makt over sinnene: refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler
Psykiatridiagnosar - til pasientens beste?
Psykiatrisering som kulturmönster - Ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa
Diagnose psykose – den problematiske linken mellom kunnskapsgrunnlag og retningslinjer for behandling - En kritisk refleksjon rundt diagnoser og diagnostiske praksiser, med utgangspunkt i Helsedirektoratets manual for Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
Samtidsdiagnose
Hva er det ved diagnosen psykisk utviklingshemming som legaliserer bruk av tvang og makt?
En psykiatrisk hengemyr?

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 Nr 02 2017-05-10

Det norske samfunn sett fra Oslo
Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen
En bauta i norsk samfunnsforskning – fremdeles?
Er dette det norske samfunn?
Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge
I samme båt eller på hvert sitt nes?
Ikon og et verk for vår tid
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment

Det norske samfunn sett fra Oslo
Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen
En bauta i norsk samfunnsforskning – fremdeles?
Er dette det norske samfunn?
Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge
I samme båt eller på hvert sitt nes?
Ikon og et verk for vår tid
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 Nr 01 2017-04-03

Leder
Vær snill! - Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere
Mellom uansvarlig og kompetent - Forståelser av barnet og rettighetspraksiser blant ansatte i barnevernsinstitusjoner
Sosialpedagogisk arbeid med utsatte unge – utelukkende anvendt vitenskap eller også normativ-ideologisk påvirkning?
Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd
Redaktør: Geir Kjell Andersland: De Castbergske barnelover 1915–2015
Harald Martinsen, Terje Nærland, Stephen von Tetzschner: Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelser. Prinsipper for opplæring og tilrettelegging

Leder
Vær snill! - Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere
Mellom uansvarlig og kompetent - Forståelser av barnet og rettighetspraksiser blant ansatte i barnevernsinstitusjoner
Sosialpedagogisk arbeid med utsatte unge – utelukkende anvendt vitenskap eller også normativ-ideologisk påvirkning?
Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd
Redaktør: Geir Kjell Andersland: De Castbergske barnelover 1915–2015
Harald Martinsen, Terje Nærland, Stephen von Tetzschner: Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelser. Prinsipper for opplæring og tilrettelegging

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no