Bufdir og Bufetat arbeider for å øke kjennskapen til familievernets tilbud. For å måle arbeidet, er det gjennomført en kjennskapsundersøkelse for familievernet.På oppdrag fra Bufdir har Sentio for fjerde gang kartlagt befolkningens kjennskap til Familievernkontoret og tilbudet om parterapi, rådgivning og veiledning når vansker, konflikter eller kriser oppstår i familien. I årets måling er det også tatt inn et spørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket familielivet. Målgruppen for undersøkelsene i 2017 og 2019 var hele den voksne befolkningen, mens undersøkelsen i 2020 og årets undersøkelse har vært rettet mot personer i alderen 20-55 som har omsorg for barn under 17 år. Resultatene vil derfor kun være direkte sammenlignbare med undersøkelsen i 2020.

10 s,, utgitt av Sentio Research i 2021.