Ungdom trenger å ha kontakt med personer som er viktig for dem, også mens de bor på institusjon. I planleggingen av et familieråd så er ungdommen selv med på å bestemme hvem som skal inviteres og hva som skal diskuteres. Familierådet kan gjøre en stor forskjell, og mange ungdommer har blitt positivt overrasket over hvor mange som bryr seg. Familieråd kan gjennomføres både i forkant, underveis og i avslutningen av et institusjonsopphold. Filmen er laget i nært samarbeid med en akuttinstitusjon som har god erfaring med å bruke familieråd. Vi håper filmen både "snakker" til ungdom og inspirerer barnevernsansatte og andre til å foreslå familieråd for sine ungdommer.

3:02, utgitt av Bufdir i 2021.