Denne resultatrapporten er et vedlegg til rapporten "Befolkningens holdning til barnevernet. November 2020". Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1 000 personer over 15 år fra hele landet. Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn, alder og geografi for best mulig å gjenspeile populasjonen. Intervjuene ble gjennomført i perioden oktober til november 2020. Målsettingen med undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens holdninger og tillit til barnevernet.

33 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2020.