Strømgren, Børge

Implementering er en faglig kompleks virksomhet med mål om å innføre og gjennomføre et empirisk støttet program i en organisasjon, og betegner overgangen fra effekt/virkeevne i forskningsklinikker, til effektivitet/virkningsgrad i for eksempel vanlig klinisk praksis, og videre til nyttevirkning sett opp mot kostnader i mer allmenne behandlingssituasjoner og innsatsnivåer. Det dreier seg om hva som skal til for å få et behandlingsprogram som i prinsippet er virksomt, eller empirisk støttet, til også å virke i vanlig behandlingssammenheng. En vanlig behandlingssammenheng kan for eksempel være poliklinikk, en skole eller en institusjon i barnevernet. Det som skal til er kvalitetsmessig god implementering. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Bufdir.

58 s., utgitt av HiOA i 2016.