Omsorgs- og endringsmodellen er et verktøy som skal hjelpe deg til å regulere følelser og handlinger. Vi ønsker ved hjelp av OEM å lære deg å håndtere dine følelser, tanker eller handlinger, som for eksempel å skade deg selv, eller gjøre andre impulsive ting som kan sette deg, eller andre, i vanskelige situasjoner.

7 s., utgitt av Bufetat i 2020.