Det er mange spørsmål, og sikkert også bekymringer, som kommer når en ungdom skal bo på omsorgsinstitusjon en stund. Om du leser dette vil du forhåpentligvis bli beroliget på noe. Når ungdom bor på omsorgsinstitusjon får de både beskyttelse og de får omsorg som de kan vokse på som mennesker, mens de bor der.

4 s., utgitt av Bufetat i 2018.