Forventningen til kvalitet i tjenestene, og til effektivitet og profesjonalitet i forvaltningen er økende. Vi har de siste årene fått flere store oppgaver innenfor kommunalt barnevern, på familieverns- og voldsområdet, inkluderingsområdet og på likestillingsfeltet. Den teknologiske utviklingen går raskt, og innenfor stadig flere av våre områder er det ikke bare behov for mer effektive digitale tjenester, men også tjenester som er intuitive og lette å bruke. Det fordrer i enda større grad enn tidligere at vi klarer å gjøre gode prioriteringer, at vi har god intern kontroll, at vi gjør de riktige tingene og at vi samarbeider godt med andre offentlige aktører for å møte borgernes behov. Bufdirs årsrapport for 2017 er for første gang laget kun i nettversjon og er tilgjengelig på Bufdir.no.

Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018.