Barn, foreldre og fosterforeldre om hva som er viktig for å få til gode samværsordninger. I 2016 lanserte Voksne for Barn filmen «Meg og familiene mine», med støtte av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I Meg og familiene mine møter vi familien Henriksen, og fosterbarnet Arne. I prosessen med å lage denne filmen inviterte vi de som sitter med den viktigste kunnskapen og erfaringen til å bidra. Vi har hatt møter med unge som bor eller har bodd i fosterhjem, foreldre og fosterforeldre. Meg og familiene mine er oppfølgeren til filmen Snakk om det som kom i 2013. Begge filmene har blitt til med bakgrunn i et uttrykt behov fra unge med erfaring fra fosterhjem. Alle innspillene vi fikk i forbindelse med utarbeidelsen av filmen, temakvelder med foreldre som har mistet den daglige omsorgen for barna sine, samt andre møter vi har hatt med fosterbarn og deres familier, har nå blitt til dette heftet «Ærlig talt - om SAMVÆR». Her kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for gode samværsordninger. Forhåpentligvis kan det gi alle som har en rolle og en oppgave i et fosterhjemsplassert barns liv meningsfull kunnskap og nye ideer.

15 s., utgitt av Voksne for Barn i 2017.