Denizou, Karine

Målet med prosjektet er å synliggjøre erfaringer hos prosjekterende som kan bidra til en prosjekteringsprosess for boliger hvor universell utforming blir en integrert del av det arkitektoniske konseptet. Hva er forutsetninger for nyskapende løsninger og konsepter som bidrar til god generell brukskvalitet og økt boligkvalitet?

49 s., utgitt av SINTEF i 2017.