Tangeland, Torvald og Roos, Gun | Pettersen, Lene

Denne rapporten analyserer forskningsspørsmålet; Hvordan kan vi bedre fange opp utfordringer og barrierer som forbrukere med funksjonsnedsettelser opplever, slik at alle norske forbrukere sikres lik tilgang til ulike forbrukermarkeder? For å besvare spørsmålet har vi undersøkt to innganger: Hvorvidt et unikt indikatorsett for disse forbrukergruppene kan gi oss bedre datagrunnlag som kan følges over tid. Hvorvidt oppretting av et eget surveypanel bestående av forbrukere med funksjonsnedsettelser kan gi oss bedre datagrunnlag som kan følges over tid. Konklusjonen i analysen er at ingen av de to inngangsdørene vil være fornuftig å forfølge. Isteden foreslår vi alle norske forbrukere skal være tilstede i det samme datautvalget, og at det ikke lages spesialpaneler bestående av forbrukere med funksjonshemminger. Forbrukergrupper med ulike funksjonsnedsettelser bør løftes inn i eksisterende landsomfattende undersøkelser. Analysen er finansiert av Deltasenteret og ble gjennomført i perioden fra høsten 2016 til januar 2017.

36 s., utgitt av SIFO i 2017.