Anderssen, Norman og Buer, Liliana | Samuel Olaniyan, Oyeniyi | Malterud, Kirsti

Hensikten med rapporten er å utvikle indikatorer for levekår knyttet til diskrimineringsgrunnlagene ‘seksuell orientering’ og ‘kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk’, inklusive å utforme en konkret og gjennomførbar plan for hvordan indikatorer på levekår blant lhbt-personer kan vedlikeholdes og videreutvikles over en tiårsperiode.

95 s., utgitt av Universitetet i Bergen i 2016.