Målet med retningslinjene er å gi ansatte i barneverntjenesten kunnskap om hvordan de kan iverksette hjelpetiltak på en god og faglig forsvarlig måte. Retningslinjene redegjør for når barneverntjenesten skal iverksette hjelpetiltak, eksempler på ulike tiltak, barns rett til medvirkning og formålet med hjelpetiltak.

26 s., utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i 2016.