Filmen har som mål å avlive myter og skape gjensidig respekt og forståelse mellom somaliske familier og norsk barnevern. Laget med støtte fra Bufdir.

25:03 min., utgitt av Iftiin- somalisk-norsk kunnskapssenter i 2015.