Familievernet gir tilbod om rådgiving og behandling til alle som opplever vanskar, konfliktar eller kriser i familien. Dette kan vere alt frå kvardagsproblem til samlivsbrot og omsorgsovertakingar. I familievernet arbeider det mellom anna familieterapeutar, psykologar og sosionomar. Tilbodet er frivillig og gratis.

2 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.