Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes. Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldrene slik at de selv kan være gode omsorgspersoner for barna sine. Hvis denne hjelpen ikke er nok, eller at foreldrenes problemer er for store, kan det være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet for en kortere eller lengre periode.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.