Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger når familien og barn i familien har det vanskelig. I samarbeid med barnevernet arrangeres familieråd hvor målet er å komme frem til en plan som ivaretar barnet.

3 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2007.